PL EN


Journal
2020 | 24 | 1 |
Article title

Antropologicznokulturowa interpretacja przypowieści o niemiłosiernym słudze (Mt 18, 23–35)

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem prowadzonych w artykule analiz jest ekspozycja teologii miłosierdzia zawartej w przypowieści Jezusa w Mt 18, 23–35. Tekst ten został przebadany w świetle trzech kryteriów antropologicznokulturowych, które pozwoliły odczytać tę przypowieść w świetle realiów życia autora i adresatów. Są to: ideologia królewska, relacja „patron – klient” oraz honor i wstyd. Rezultatem analiz jest głębsze wyeksponowanie przesłania teologicznego Mt 18, 23–35: bezwarunkowe miłosierdzie, które Bóg okazuje grzesznikom, powinno stymulować w nich wzajemne okazywanie sobie przebaczenia win.
EN
The subject matter of the article is an exposition of the theology of mercy in Jesus’ parable in Matt 18:23–35. The passage is examined in the light of three social-scientific criteria that permitted to understand the parable in the light of author’s and addressees’ social realia. The three criteria are: royal ideology, relation “patron – client”, and honor and shame. The result of the analyses is a deeper elucidation of the theological message of Matt 18:23–35: the unconditional mercy that God exerts towards sinners should stimulate in them mutual forgiveness of their faults.
Journal
Year
Volume
24
Issue
1
Physical description
Dates
published
2020
online
2020-04-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_ps_3563
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.