PL EN


Journal
2014 | 18 | 1 |
Article title

Słowo pełne blasku. Tytuł „Najwyższy” w pismach św. Franciszka z Asyżu

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tytuł „Najwyższy” jest jednym z najważniejszych określeń Boga obecnych w pismach Biedaczyny. To słowo uobecniające transcendencję i odzwierciedlające akty jego duchowych przeżyć; słowo świadectwo i słowo klucz do zrozumienia duchowego przesłania Stygmatyka z Asyżu. Określenie „Najwyższy” mówi o transcendencji i immanencji Boga zarazem. Franciszek wyraża nim, że nieskończony i niepojęty Stwórca jest mu bliski, obdarowuje go bezwarunkową miłością, która najpełniej wyraża się w szaleństwie krzyża i eucharystycznej kenozie. Słowo „Najwyższy” promieniuje obecnością Boga i oświetla drogę wszystkim dążącym do zjednoczenia z Nim. Bijący od niego blask, mający wiele przeróżnych odcieni, ukazuje nieskończone bogactwo Trójcy Świętej, fascynuje i otwiera na kontemplację.
EN
St. Francis of Assisi was a mystic, who wrote about his personal experience of God. One of the titles of God, that he used, is a biblical title „The Highest”. We analyze all his texts to recognize supernatural meanings of this word. „The Highest” means transcendent i.e. holy, majestic, powerful, divine, almighty. „The Highest” means also immanent i.e. intimate, loving, present, establishing relations, manifesting in good. „The Highest” is the goal of a man’s spiritual path, He gives him total happiness. Stigmatic of Assisi expresses in this way his own very intimate experience of God. The word „The Highest” opens us to the contemplation of Holy Trinity. 
Journal
Year
Volume
18
Issue
1
Physical description
Dates
published
2014
online
2014-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_ps_622
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.