PL EN


Journal
2014 | 18 | 1 |
Article title

Il fenomeno della sofferenza di padre Pio da Pietrelcina descritto nelle lettere al direttore spirituale padre Benedetto

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor artykułu próbuje przedstawić zjawisko cierpienia, opisane przez o. Pio w jego korespondencji skierowanej do o. Benedetto z San Marco in Lamis. Analizuje je z dwóch perspektyw: jako ból fizyczny i jako cierpienie duchowe lub moralne. Wychodząc od na- kreślenia bazy literackiej Epistolario I, przechodzi do opisu bólu fizycznego, klasyfikując go ze względu na przyczynę jego powstania, albo jako ból naturalny (choroby), albo ból „nadprzyrodzony”, czyli taki, którego pochodzenie jest bądź diaboliczne (dręczenie demoniczne), bądź Boże (transwerberacja boku lub serca czy stygmaty). Na koniec opisuje cierpienie duchowego i moralne, które występują podczas tzw. „nocy ciemnej” i wskazuje na niektóre z przyczyn jego powstawania (bojaźń, pokusy). Artykuł nie daje filozoficznych czy teologicznych odpowiedzi dotyczących natury cierpienia, ale analizuje fenomen cierpienia przez pryzmat efektów, jakie ono wywołuje. Jest próbą nakreślenia swoistego itinerarium duchowego o. Pio, które kształtowało się w szkole niezwykle bole- snego cierpienia, którym posłużył się Bóg dla oczyszczenia, upodobnienia i zjednoczenia go z Jego własnym Synem, Jezusem Chrystusem. 
EN
Padre Pio’s letters to his spiritual adviser Padre Benedetto from San Marco in Lamis provide a unique window into the spiritual life and struggle of the Saint. Into the spiritual life and struggle. Padre Pio suffered both body and spirit. In the Epistolario I he described his physical pains of different kind. He felt the natural pains caused by illness or supernatural i.e. demonic torments and of the Divine origin (transverbation, stigmata). Describing his sufferings during the “Dark Night of the Soul” he pointed out some reasons of his anxieties and temptations. In this paper, I didn`t give any theological or philosophical explanation of the nature of sufferings. I d’like only to sketch a specific itinerary of Father Pio`s spiritual life. All those sufferings allowed him to purify his soul and to reach God. 
Journal
Year
Volume
18
Issue
1
Physical description
Dates
published
2014
online
2014-01-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_ps_624
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.