PL EN


Journal
2015 | 19 | 1 |
Article title

Wyzwania duszpasterskie wobec osób w podeszłym wieku

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Specyfika wieku senioralnego, coraz lepiej rozpoznawana przez gerontologię, psychologię, socjologię i nauki pokrewne, stanowi wyzwanie dla współczesnego Kościoła, który pragnie wszystkie grupy swoich wiernych otaczać adekwatną do ich potrzeb troską duszpasterską. W tym opracowaniu zostaną przedstawione najpierw specyficzne potrzeby religijne ludzi w podeszłym wieku, następnie cele i formy duszpasterstwa seniorów, by w końcowej części skoncentrować się na tym, co z punktu widzenia samych zainteresowanych wydaje się bezcenne, a mianowicie na aktywizacji apostolskiej ludzi starszych. W Polsce świeccy katolicy w podeszłym wieku są niezastąpionymi apostołami, szczególnie w dziedzinie budowania więzi rodzinnych, działalności charytatywnej, zbawczym przeżywaniu cierpienia i modlitwie. Zadaniem duszpasterzy jest natomiast formacja apostolska seniorów, a także animacja apostolskich grup ludzi starych w parafiach.
EN
The specificity of the senior age is becoming better recognized by gerontology, psychology, sociology and related sciences. It is also a serious challenge for the Church, because this community wants to provide pastoral care for all his faithful adequate to their needs. In this study were firstly presented specific religious needs of the elderly. The objectives and forms of pastoral seniors have also been described. In the final part of this article an apostolic activation of older people was underlined. From the point of view of the people involved it is paramount. The lay Catholics in Poland who are in old age are irreplaceable apostles, especially in the field of building of family bonds, charity, experience of suffering and prayer. The task of the clergy is apostolic formation of seniors, as well as animation of apostolic groups of old people in parishes.
Journal
Year
Volume
19
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-01-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_ps_730
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.