PL EN


Journal
2014 | 18 | 2 |
Article title

La sofferenza di padre Pio come partecipazione alla passione di Cristo

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Analizując fenomen cierpienia ojca Pio jako jego aktywnego uczestnictwa w cierpieniach Chrystusa, odkrywamy jego komplementarną dwubiegunowość: z jednej strony mamy do czynienia z rodzajem szczególnej łaski, która manifestuje się poprzez zjawiska fizyczne i duchowe na ciele i duszy zakonnika, a z drugiej strony pozostaje dla niego samego niepojętą tajemnicą. Autor w swym artykule rozważa zagadnienie cierpienia ojca Pio z perspektywy chrystologicznej, to znaczy takiej, która w cierpieniu widzi rzeczywistą wartość o zbawczym znaczeniu, pod warunkiem że ma ona swe odniesienie do Chrystusa, który nadał cierpieniu taki właśni sens i walor. Cierpienie nie jest tu przejawem odrzucenia przez Boga, ale zaproszeniem do uczestnictwa w wielkim misterium odkupienia dokonanym przez Chrystusa. Autor prezentuje dwa poziomy współuczestnictwa ojca Pio w cierpieniach Chrystusa: pierwszy nakreśla ramy jego powołania do tej misji, a drugi ukazuje jej realizację jako programu życiowego, który wypełnia się poprzez dobrowolną ofiarę z samego siebie i przyjęcie krzyża.
EN
The phenomenon of Padre Pio’s active participation in the suffering of Christ shows us its two complementary levels. Even though the exceptional Grace appears in his soul and body in a visible way, it remains for him an inscrutable mystery. In this paper the author focused on the Padre Pio’s sufferings from Christological perspective. Suffering is valuable only if it is offered up in union with the Passion of Jesus. His Redemptive Suffering bestows a new meaning and value on human suffering. P. Pio didn’t comprehend his suffering as a rejection by God but as an invitation to the participation in the Redemptive Mystery accomplished by Passion of Jesus Christ. The author tried to show the P. Pio’s vocation to participation in the Suffering of Jesus and how he fulfilled it by willingly offering himself up and taking upon himself the burden of his cross.
Journal
Year
Volume
18
Issue
2
Physical description
Dates
published
2014
online
2014-04-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_ps_748
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.