PL EN


2018 | 10 | 2 |
Article title

Świat wartości prawnych w mediach

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Świat wartości prawnych w mediach. Przedmiotem uwagi w niniejszym artykule jest medialny przekaz wartości prawnych. Autorka zaproponowała analizę dyskursu publicznego wokół prawnych wartości normatywnych i prawnych wartości postulatywnych, będących przedmiotem interpretacji w obiegu społecznym oraz w reprezentacji, ocenie i kierowaniu opinią publiczną na ich temat w mediach. W artykule przedstawiła zatem trzy sposoby istnienia wartości, twierdząc, że wartości ustanowione obowiązują w świecie rzeczywistym przy ocenie faktów, ale w mediach są reprezentowane przez nadawców w kontekście demokracji liberalnej, elitystycznej lub uczestniczącej i deliberacyjnej, co umożliwia odbiorcom wybór opcji z jaką mogą się utożsamiać.
EN
The presented article focuses on the media communication of legal values. The author aims to analyse the area of public discourse concerning both normative and postulative legal values which are interpreted in social communication, as well as represented, evaluated and handled by the media to create the image of these values in public opinion. In her article the author presents three aspects of the values’ presence, asserting that the established values are binding in the assessment of facts in the physical world, whereas in the media these values are represented by the broadcasters in the context of liberal, eli-tist or participatory and deliberative democracy, allowing the recipients to choose the option with which they could identify themselves.
Year
Volume
10
Issue
2
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-07-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_ssc_3332
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.