PL EN


2015 | 34 | 1 |
Article title

Maryjna droga kardynała Stefana Wyszyńskiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kard. Stefan Wyszyński odegrał bardzo ważną rolę we współczesnej historii Polski, a szczególnie w czasie trwania komunizmu. Uważany był przez wielu za duchowego przywódcę narodu. Dzięki niemu Kościół katolicki w Polsce oparł się naciskom ze strony komunistycznego aparatu państwa. Artykuł ten analizuje rolę jego pobożności maryjnej w tych trudnych zmaganiach. Kulminacyjnym momentem na maryjnej drodze kard. Wyszyńskiego było złożenie aktu całkowitego ofiarowania się Maryi w duchu św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, co uczynił podczas swojego uwięzienia w intencji ocalenia Kościoła w Polsce i ducha narodu. Programy duszpasterskie, które powstały jako owoc tego aktu, odegrały decydującą rolę w podtrzymaniu wiary w narodzie polskim oraz wpłynęły na Kościół powszechny.
EN
Cardinal Stefan Wyszyński played very important role in the modern history of Poland, specially during the time of communist totalitarian regime. He was considered by many people as spiritual leader of Polish nation. It was thanks to him that catholic Church in Poland resisted against the atheistic pressure of the communist governments. The article examines the role of his Marian devotion in these difficult attempts. His relation with Virgin Mary reached the culmination point during his imprisonment, when he made the act of total consecration to Mary, according to the writings of saint Louis-Marie Grignion de Montfort, to save the Church in Poland and spirit of the nation. His pastoral programs which arised as its consequence had the decisive role to maintain the faith in Polish nation and had the influence on the universal Church.
Year
Volume
34
Issue
1
Physical description
Dates
published
2015
online
2015-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_tst_1563
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.