PL EN


2015 | 34 | 2 |
Article title

Kult św. Jana de Matha i św. Feliksa Walezego w Brewiarzu rzymskim

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie kultu św. Jana de Matha i św. Feliksa Walezego w Brewiarzu rzymskim. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej autor omawia drogę świętych do chwały ołtarzy oraz rozwój ich kultu liturgicznego, w drugiej natomiast analizuje poświęcone im czytania hagiograficzne z Brewiarza rzymskiego, zawierające wiele informacji na temat ich życia i świętości. Uwzględnia przy tym zmiany, jakie dokonały się w tych tekstach w wyniku kolejnych reform liturgicznych. Pozwala to nie tylko lepiej poznać sylwetki założycieli Zakonu Przenajświętszej Trójcy i Niewolników, lecz także ukazać ich znaczenie w różnych epokach.
EN
The purpose of the article is to present the cult of St. John de Matha and St. Felix de Valois in the Roman Breviary. The article consists of two parts. In the first part discussed is the way these saints gained the honors of the altar, and the development of their liturgical cult. In the second part author analyzes hagiographic readings from the Roman breviary dedicated to them, which contain a lot of information about their life and holiness. He also acknowledges changes in these texts resulting from the subsequent liturgical reforms. It allows not only to get a better understanding of the Founders of the Order of the Most Holy Trinity and of Captives but also to show their importance in different periods.
Year
Volume
34
Issue
2
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-03-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_tst_1640
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.