PL EN


2015 | 34 | 2 |
Article title

W poszukiwaniu spełnienia

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Każdy człowiek oczekuje od swojego życia czegoś więcej niż tylko zaspokojenia jego podstawowych potrzeb. Gdy tylko ma możliwość, szuka uzasadnienia swojego istnienia w świecie, celu swojego istnienia, szczęścia. Artykuł omawia temat spełnienia w życiu człowieka. Podejmuje próbę definicji spełnienia w oparciu o cytat z dzieła Edyty Stein. Rozważa korelację między pojęciami „spełnienie” i „szczęście”, odnosząc się do klasycznego rozumienia szczęścia u trzech wielkich filozofów: Sokratesa, Arystotelesa i św. Tomasza. Następnie analizuje rolę wyznaczenia celu w życiu w osiągnięciu spełnienia. Na koniec podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy osiągniecie spełnienia w dzisiejszych czasach w ogóle jest możliwe.
EN
Every man expects something more from his life than just satisfying its basic needs. As soon as the opportunity comes to justify his existence in the world, a man looks for existence and seeks happiness. The article takes the theme of human fulfillment in life. Attempting to meet the definition based on a quotation from the work of Edith Stein. Considering the correlation between the concepts of fulfillment and happiness its referring to the classical understanding of happiness of three great philosophers: Socrates, Aristotle and St. Thomas. Then examines the role of the designation of purpose in life to achieve fulfillment. At the end attempting to answer the question whether the achievement will be met today or ever.
Keywords
Year
Volume
34
Issue
2
Physical description
Dates
published
2015
online
2016-03-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_tst_1642
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.