PL EN


2016 | 35 | 1 |
Article title

Koncepcja cudu Johna Henry’ego Newmana na tle antytaumaturgicznego argumentu Davida Hume’a

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęta została próba całościowego ujęcia koncepcji cudu w myśli Johna Henry’ego Newmana. W tym celu ukazano ją na tle głównej idei podważającej wiarygodność świadectw o cudach, a w konsekwencji prawdziwość cudów, którą sformułował David Hume. Kolejnym krokiem było przedstawienie ujęcia Newmana, które zawiera się w tradycji interpretacji natury tych zjawisk jako znaku. Oryginalny wkład Newmana w dyskusję na temat cudów przejawia się w podkreśleniu roli uprzednich prawdopodobieństw w ocenie wiarygodności tych świadectw. Inspirujące jest także powiązanie uprzednich prawdopodobieństw z dyspozycją religijno-moralną podmiotu poznającego. Wnioski Newmana podważają tezy Hume’a o bezzałożeniowej (neutralnej) ocenie zjawisk nadzwyczajnych.
EN
The following article is an attempt to outline the holistic vision of miracles as provided in John Henry Newman’s thought. The abovementioned concept was presented in relation to David Hume’s theory questioning the credibility of testimony on miraculous events that eventually led to prove the truth of miracles. Subsequently, Newman’s arguments concerning interpretation of the nature of miracles as signs. Here, Newman’s concept on the importance of antecedent probabilities in the assessment of testimony credibility could be seen as an original contribution to the dispute on miracles. Moreover, the relation between antecedent probabilities and personal disposition, both religious and moral one as such, is developed. The conclusions drawn by Newman serve to undermine the theory advocating the neutral assessment of supernatural facts as provided by Hume.
Year
Volume
35
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-06-30
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_tst_1714
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.