PL EN


2016 | 35 | 1 |
Article title

Wiara źródłem radosnego świadectwa o Chrystusie

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wiara i radość są ze sobą ściśle powiązane. Pełnia radości zależy od stopnia wiary. Obserwacja współczesnego świata przynosi jednak niepokojące dane, według których wielu wierzących w Chrystusa zatrzymuje się na radości „chwilowej”, „płytkiej”, „niegodnej”, „grzesznej”. W konsekwencji traci związek z prowadzonym przez Kościół dziełem ewangelizacji. Będąc Bożym darem, wiara domaga się konkretnej odpowiedzi ze strony człowieka. Niniejsze studium jest przypomnieniem argumentacji teologicznej (szczególnie biblijnej i eklezjologicznej), według której głęboka wiara jest nieodzowna do dawania radosnego świadectwa o Chrystusie.
EN
Faith and joy are closely linked. The fullness of joy depends on the level of faith. However, today’s world observation brings alarming data, which show that many believers in Christ remain on a joy that is “temporary”, “shallow”, “unworthy” and “sinful”. As a consequence they lose connection with the evangelization promoted by the Church. Faith as God’s gift requires a specific answer from a man. This study is a recollection of a theological argumentation (especially biblical and ecclesiological), according to which deep faith is indispensable to give joyful testimony to Christ.
Year
Volume
35
Issue
1
Physical description
Dates
published
2016
online
2016-06-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_tst_1716
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.