PL EN


2017 | 36 | 1 |
Article title

Pobożność maryjna św. Jadwigi Śląskiej na tle ówczesnej epoki

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Na duchowość św. Jadwigi – księżnej śląskiej wpływ wywarły trzy wielkie zakony wczesnego średniowiecza: benedyktyni, cystersi i franciszkanie. Jadwiga w młodości została wychowana w benedyktyńskim klasztorze w Kitzingen. Wraz z mężem ufundowała cysterski klasztor w Trzebnicy, według reguły którego żyła po śmierci męża, a jej spowiednikiem był zakonnik franciszkański. Maryjna duchowość tych trzech zakonów znalazła odzwierciedlenie w kulcie Matki Bożej w życiu św. Jadwigi.Księżna śląska czciła Matkę Bożą poprzez modlitwę do niej, fundowanie kościołów i ołtarzy ku jej czci. W sposób szczególny oddawała Maryi cześć, nosząc przy sobie jej figurkę bądź też obraz. Tekst łaciński Legenda maior nie wskazuje jednoznacznie, czy była to figurka. Jednak analiza tego tekstu i zwyczajów, które panowały we wczesnym średniowieczu, pozwala na stwierdzenie, że była to figurka Matki Bożej.
EN
The spiritual life of Saint Hedwig was strongly influenced by three great monastic orders of the Early Middle Ages: Benedictines, Cistercians and Franciscans. As a young girl she received her education at Benedictine Abbey of Kitzingen. Together with her husband she established a Cistercian convent in Trzebnica according to which religious rules she lived after her husband’s death. She also had a Franciscan monk as her confessor.Marian spirituality of these three convents had a significant influence upon the veneration of Virgin Mary in the life of Saint Hedwig of Silesia’s.Saint Hedwig worshiped Virgin Mary by prayer and pious acts such as donations of churches and altars devoted to the Blessed Virgin. Moreover, she constantly carried a picture or a statue of Virgin Mary with her. Although it is not clearly stated in the Latin text of Legnda maior whether it was a statue, however the analysis of the text and Early Middle Ages mores and customs allow to assume that it was the statue of Virgin Mary.
Year
Volume
36
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-15
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_tst_2324
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.