PL EN


2017 | 36 | 1 |
Article title

Handel organami ludzkimi – problem nadal aktualny

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wraz z rozwojem transplantologii pojawił się problem pozyskania odpowiedniej liczby organów dla osób potrzebujących przeszczepu. Zapotrzebowanie na narządy nadal znacznie przerasta liczbę dawców. W tej sytuacji narodził się nowy problem natury etycznej. Chodzi o handel ludzkimi organami. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) i różne autorytety moralne potępiły ten precedens. Niestety, są dziś kraje na świecie, jak choćby Indie czy Mołdawia, które dopuszczają możliwość majątkowej rekompensaty za oddanie narządów. Wśród wielu przyczyn tego przyzwolenia należy wskazać skrajną biedę ludzi, którzy w handlu własnymi organami widzą nadzieję na poprawę bytu.Celem artykułu jest zaprezentowanie problemu handlu organami jako ogólnoświatowego problemu, na przykładzie poszczególnych krajów świata, w tym Polski. Autor wyjaśnia, w czym tkwi zło moralne takich czynów, wskazuje możliwe sposoby rozwiązania tego problemu.
EN
With the development of transplantation this occur very important problem obtaining the right amount of organs for people who need a transplant. The demand for organs is still far surpasses the number of donors. In the context of this situation was born a new problem ethical. As for the trade in human organs. The World Health Organization (WHO), various moral authorities, condemned this precedent. Unfortunately, there are still countries in the world, such as India and Moldova, which are open to pecuniary compensation for the donation. Among the many reasons for this consent should indicate the extreme poverty of the people who trade in their own bodies they see hope for a better life.The aim of the article is to present the problem of organ trafficking as a global problem, for example the various countries of the world, including Polish. The author points out what’s the moral evil of such acts, shows a possible way to solve this problem.
Year
Volume
36
Issue
1
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-02-15
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_tst_2325
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.