PL EN


2017 | 36 | 2 |
Article title

Niepokalane Poczęcie a duchowość katolicka

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Według papieża Jana Pawła II „dogmat Niepokalanego Poczęcia stanowi wspaniałą doktrynalną syntezę wiary chrześcijańskiej” (Anioł Pański, 8.12.1988). W świetle tego dogmatu pełniej i wyraźniej ukazują się fundamentalne prawdy dotyczące życia duchowego.Autor artykułu, analizując prawdę o niepokalanym poczęciu jako dziełu Przenajświętszej Trójcy w osobie Maryi, przedstawia w zarysie, w jaki sposób ta jedna z zasadniczych prawd mariologicznych inspiruje duchowość katolicką. Pod tym kątem rozpatruje więc chrystocentryzm niepokalanego poczęcia, rolę Ducha Świętego, eklezjalny oraz antropologiczno-personalistyczny wymiar tej tajemnicy.
EN
According to the pope John Paul II the dogma of the Immaculate Conception is a marvelous doctrinal synthesis of the Christian faith (Angelus, 8.12.1988). In the light of this dogma the essential issues concerning the spiritual life are demonstrated fully and exactly.The author of this article, analyzing the truth about the Immaculate Conception as an opus of the Holy Trynity in the Mary’s person, shows in rough how that main mariological question impacts and inspires the catholic spirituality.Therefore at this angle the author looks into the christological dimension of the Immaculate Conception, as well the action of the Holy Spirit, ecclesiastical, anthropological and personalistic aspect of this mystery.
Year
Volume
36
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_tst_2612
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.