PL EN


2017 | 36 | 2 |
Article title

Powstanie człowieka – niektóre kontrowersje

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł przedstawia niektóre kontrowersje dotyczące powstania człowieka. Pierwsza część podejmuje kwestię ustalenia pierwszego reprezentanta rodzaju ludzkiego. Dalsza część poświęcona jest zagadnieniu ewolucji Homo erectus prowadzącej do wyłonienia się Homo sapiens. Przedstawione są dwie, najbardziej skrajne pod względem swoich założeń teorie: hipoteza ewolucji wieloregionalnej oraz hipoteza afrykańskiego zastąpienia. W następnej kolejności omówione są różne definicje gatunku, stosowane przez przyrodników, opisana jest ich rola w procesie tworzenia taksonomii oraz interpretacji materiałów kostnych. Ostatnia część poświęcona jest kontrowersjom wokół neandertalczyka i jego roli w procesie ukształtowania się człowieka współczesnego.
EN
This article presents some of the controversy about the creation of man. The first part addresses the issue of determining the first representative of the human race. The latter part is devoted to the evolution of Homo Erectus leading to the emergence of Homo Sapiens. Two theories, most extreme in terms of their assumptions, are presented: “Multi-regional hypothesis” and “African Replacement.” Different definitions of species used by naturalists, and their role in the creation of taxonomy and interpretation of bone material, are discussed. The last part is devoted to the controversy surrounding the Neanderthal and its role in the formation of the modern man.
Year
Volume
36
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_tst_2619
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.