PL EN


2017 | 36 | 2 |
Article title

Apostolska posługa miłości Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej w parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu w latach 1893–2016

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej oddaje się wielorakiej apostolskiej posłudze miłości, a w sposób szczególny chrześcijańskiemu wychowaniu i nauczaniu dzieci, służbie ubogim i chorym, wspieraniu rodzin w ich wielorakich potrzebach oraz różnym formom pracy parafialnej i charytatywnej.Pod koniec XIX wieku w parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu została utworzona nowa placówka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej.Od 1893 roku do 2016 roku, tj. przez 123 lata w parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu siostry wychowały i wykształciły wiele pokoleń dzieci, czy to w Katolickim Zakładzie Sierot, czy też katechizując i nauczając w parafialnych świetlicach, a później w państwowych i katolickich przedszkolach i szkołach. Ponadto podejmowały apostolską posługę miłości, służąc ubogim i chorym, wspierając rodziny w ich wielorakich potrzebach oraz wykonując różne formy pracy parafialnej i charytatywnej. Siostry pełniły również posługę organistowską w kościołach oraz prowadziły chóry dziecięce i młodzieżowe. Troszczyły się także o wystrój i porządek w kościele parafialnym.
EN
The Congregation of the Sisters the Servants of the Mother of God Immaculately Conceived entrusts to the multiple apostolic ministry of charity, in particular the Christian education and teaching of children, the service of the poor and the sick, the support of families in their various needs and the various forms of parish and charitable work.At the end of the 19th century, the new establishment of the Congregation of the Sisters the Servants of the Mother of God Immaculately Conceived was established in the parish of St. Margaret in Nowy Sącz.From 1893 to 2016, that is 123 years in the parish of St. Margaret in Nowy Sącz sisters both raised and educated many generations of children in the Catholic Orphanage, and catechized and taught in parish centre, and later in state and Catholic pre-schools and schools. In addition, they made apostolic ministry of charity serving the poor and sick, supporting families in their multiple needs, and performing various forms of parish and charitable work. The sisters also served as organist in churches and ran children and youth choirs. They also took care of the decor and order in the parish church.
Year
Volume
36
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-12-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_tst_2621
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.