PL EN


2017 | 36 | 2 |
Article title

Poświęcić swoje życie dla innych. Ofiara Edyty Stein, Laury Vicuñi i nazaretanek z Nowogródka

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu było przedstawienie trzech historii wyniesionych na ołtarze kobiet, które poniosły śmierć, ofiarowując swoje życie za innych. Zwrócono jednakże uwagę nie tyle na samą ofiarę, ile jej gotowość. Wzorem takiej postawy niewątpliwie był patriarcha Abraham. Błogosławiona Laura, Święta Edyta i Błogosławione Nazaretanki w trosce o swoich bliskich prosiły na modlitwie o to, aby mogły ponieść cierpienia w określonych intencjach, nie wiedząc, jak miałoby to wyglądać. Kiedy jednak przyszedł czas na wypełnienie obietnicy, wszystkie potwierdziły je czynem.
EN
The aim of the article was to present three stories of women, who had died while sacrificing their lives to others. However, attention was paid not only to the victim himself, but to his readiness. The patriarch Abraham was undoubtedly the model of this attitude. Blessed Laura, St. Edyta and Bl. Sisters of Nazarene in their care for their loved ones, asked for prayer, so that they could suffer suffering for certain intentions without knowing how it would look. But when it came time to fulfill the promise, each confirmed it by act.
Keywords
Year
Volume
36
Issue
2
Physical description
Dates
published
2017
online
2018-12-30
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_tst_2622
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.