PL EN


2018 | 37 | 1-2 |
Article title

Charakterystyczne cechy egzegezy Pisma Świętego św. Tomasza z Akwinu

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Święty Tomasz z Akwinu był nie tylko znakomitym filozofem i teologiem, ale także niestrudzonym egzegetą Pisma Świętego. Spod jego pióra wyszły komentarze zarówno do ksiąg Starego, jak i Nowego Testamentu. Egzegeza św. Tomasza z Akwinu odznacza się kilkoma cechami. Jest to egzegeza oparta na dwóch fundamentalnych regułach: analogii wiary katolickiej i analogii wiary biblijnej. Ponadto posiada także charakterystyczny dla całej egzegezy średniowiecznej rys scholastyczny, patrystyczny i teologiczny.
EN
St. Thomas of Aquinas was not only a formidable philosopher and theologist, but also he was a tireless exegete of the Holy Scripture. He wrote comments on the books of both the Old and New Testament. His exegesis has several traits. It is constructed around two fundamental rules: the analogy of Catholic faith and the analogy of Biblical faith. Furthermore it contains a typical to the Medieval exegesis – scholastic, patristic and theological lineament.
Year
Volume
37
Issue
1-2
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-03-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_tst_3257
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.