PL EN


2018 | 37 | 1-2 |
Article title

Instytucja zaręczyn w ujęciu ks. Józefa Pelczara na podstawie prawa katolickiego

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest przykładem wzorcowego wyłożenia tematu przez ks. Pelczara w oparciu o aktualnie obowiązującą doktrynę prawną oraz odpowiednie kazusy ułatwiające zrozumienie tematu. Podstawowym źródłem pracy jest podręcznik ks. Józefa Sebastiana Pelczara pt. Prawo małżeńskie katolickie z uwzględnieniem prawa cywilnego obowiązującego w Ausryi, w Prusach i w Królestwie Polskim wydany w Krakowie w 1898 roku. Na treść przedłożenia składają się następujące kwestie związane z instytucją zaręczyn: wymogi do ważności zaręczyn, forma przyrzeczenia podczas zaręczyn, rodzaje zaręczyn, skutki zawartych zaręczyn, zerwanie zawartych zaręczyn, zadania proboszcza przy zawieraniu zaręczyn, rola sądu małżeńskiego w sprawach zaręczyn, odszkodowanie z powodu zerwania zaręczyn. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikowi instytucji zaręczyn widzianej z perspektywy wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego, późniejszego rektora tejże uczelni (1882/1883), biskupa i od 2003 roku świętego – Józefa Sebastiana Pelczara.
EN
The article is an example of an excellent explanation of the subject matter, drawn up by Father Pelczar on the basis of the current legal doctrine and relevant case studies which facilitate a better understanding of the subject. The basic source for the paper is the handbook written by Father Józef Sebastian Pelczar entitled Prawo małżeńskie katolickie z uwzględnieniem prawa cywilnego obowiązującego w Ausryi, w Prusach i w Królestwie Polskim published in Kraków in 1898. The contents discuss the following issues relating to the institution of betrothal: requirements for betrothal validity, form of oath used during betrothal, types of betrothal, effects of concluded betrothal, renouncement of betrothal, tasks of the parish priest during betrothal, role of marital court in betrothal-related cases, compensation for renouncement of betrothal. The aim of the article is to familiarise readers with the institution of betrothal as seen from the perspective of Józef Sebastian Pelczar – Jagiellonian University lecturer and subsequently Vice-Chancellor (1882/1883), bishop and – from 2003 – a saint.
Year
Volume
37
Issue
1-2
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-03-31
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_tst_3260
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.