PL EN


2018 | 37 | 1-2 |
Article title

Nadprzyrodzony wymiar godności człowieka

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ideą przewodnią w całej nauce społecznej Kościoła jest wciąż powracająca prawda o godności osoby ludzkiej. Warto przeanalizować to zagadnienie, gdyż nieodłącznie towarzyszy ono społecznemu nauczaniu Kościoła. O godności człowieka świadczy jego natura. W ludzkiej naturze skupia się element świata materialnego i duchowego. Człowiek przerasta świat materialny – uznając w sobie element duchowy, nie daje się zredukować jedynie do rzeczywistości sprowadzonej do fizycznych czy społecznych uwarunkowań. Szczególną godnością odznacza się ludzki rozum. Uczestniczy on bowiem w świetle myśli Bożej, dzięki czemu człowiek przerasta świat rzeczy. Niniejsze opracowanie ukazuje inny – nadprzyrodzony wymiar godności człowieka. O godności tej świadczy Objawienie, zwłaszcza Pismo Święte wskazujące na fakt stworzenia człowieka przez Boga. Człowiek w tym ujęciu jest obrazem Boga. Z uwagi na nadprzyrodzony aspekt ludzkiej godności możemy mówić o tym, że człowiek został wyniesiony do godności synostwa Bożego. To właśnie człowiek jest celem Bożego objawienia, do człowieka przemawiał Chrystus, dla niego cierpiał, został skazany na śmierć i zmartwychwstał. Aspekt nadprzyrodzony ludzkiej godności wyraża się również w misji Kościoła Chrystusowego, dla którego właśnie człowiek jest „jedyną drogą”.
EN
A leading idea in the Churchentire social teaching is a continuously returning truth about dignity of a human person. It is worth to analyse this issue, as it is an inseparable companion of the social teaching of the Church. This work presents the supernatural dimension of human dignity. The dignity is supported by the Revelation, especially the Holy Bible indicating the fact that human was created by the God. In this approach, human is the God’s image. Due to the supernatural aspect of human dignity we can say that human being given a dignity of the God’s son and daughter became brother and sister of Christ. This is a man, who is the purpose of God’s revelations, it is a man, to whom Christ was talking, He suffered for him, was sentenced to death and resurrected. The supernatural aspect of human dignity is also expressed in the mission of the Church of Christ, to which it is a man, who is “the only path.”
Year
Volume
37
Issue
1-2
Physical description
Dates
published
2018
online
2019-03-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_tst_3262
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.