PL EN


2014 | 33 | 1 |
Article title

Etyka na łamach tygodników opiniotwórczych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Aspekty znaczeniowe etyki, dostrzegane we współczesnej prasie opiniotwórczej, pokazują, że jest ona utożsamiana z moralnością i etosem. Mówi się o niej w kontekstach związanych z poszanowaniem godności i praw człowieka oraz zasad życia społecznego, które odnoszą się do polityki, gospodarki, biologii, medycyny, ekologii, kultury i cywilizacji konsumpcji. Użytkownikom języka bliższe jest znaczenie etyki w ujęciu pragmatycznym niż normatywnym, o czym świadczy funkcjonowanie tego pojęcia jako aprobowanego społecznie zbioru zasad i norm postępowania właściwych dla konkretnych grup społecznych i wskazującego na jej konkretny styl życia, hierarchię celów.
EN
In modern opinion former press the meaning aspects of the of ethics show that it is equated with morality and ethos. It is said about it in the contexts of respect for the dignity and human rights, the principles of social life that relate to politics, economics, biology, medicine, ecology, culture and civilization of consumption. To the users of language it is closer to the importance of ethics in terms of pragmatic than normative, as evidenced by the operation of this concept as a socially-approved set of rules and standards of conduct that are relevant to specific groups and pointing to their particular style of life, a hierarchy of objectives.
Year
Volume
33
Issue
1
Physical description
Dates
published
2014
online
2014-09-01
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_tst_710
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.