PL EN


2014 | 33 | 1 |
Article title

Wspólnota życia i miłości. Wybrane zagadnienia z teologii komunii małżeństwa i rodziny

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Małżeństwo i rodzina widziane jako „wspólnota życia i miłości” zachęcają w świetle współcześnie rozwijanej teologii komunii do wielu refleksji, badań i opracowań. Niniejsze studium podejmuje niektóre zagadnienia spośród wielu, które domagają się wnikliwych przemyśleń i analiz. Przybliżone zatem zostaną kwestie umiejscowienia teologii komunii małżeństwa i rodziny w odniesieniach szczególnie do tajemnicy Trójcy Świętej i Kościoła. Podjęty zostaje także temat „samotności człowieka” w kontekście wydarzenia, jakim jest małżeństwo i rodzina. Całość przedstawionego opracowania zamykają trzy szczegółowe zagadnienia, będące swoistego rodzaju napięciem niesionym przez współczesność, a z którymi w nieunikniony sposób musi zderzyć się praktyka życia człowieka powołanego i uzdolnionego do tworzenia relacji komunijnych. Te zagadnienia to: wychowanie w dziedzinie emocji, cielesność człowieka i „narcyzm partnerów”.
EN
Marriage and family seen as a “community of life and love” encourage, from the perspective of today developing theology of communion, to multiple reflection, research and studies. This study treats of only few issues among many which require thorough reflection and analyzes. Issues related with theology of marriage communion and family are in particular referred to the mystery of the Trinity and the Church. The theme: “loneliness of man” in the context of such an event like marriage and family is one of the discussed issues. The whole study is closed by three specific issues which are a kind of tension posed by the contemporary world and with whom mankind must inevitably confront in the practice of human life. A man is created and made able to form relationships in the communion. These issues are: education in the field of emotions, human carnality and “narcissism of partners.”
Year
Volume
33
Issue
1
Physical description
Dates
published
2014
online
2014-09-01
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_15633_tst_718
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.