PL EN


2019 | 8 | 15-29
Article title

Developing social skills of pre-school and early-school children on the basis of transactional analysis assumptions. The characteristics of the Little Professor University programme

Content
Title variants
PL
Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o założenia analizy transakcyjnej. Charakterystyka programu Uniwersytet Małego Profesora
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents the characteristics of The Little Professor University programme, whose aim is to support the development of social skills of pre-school and early-school children. The programme’s assumptions are based on the theoretical constructs of transactional analysis. The main objective of the programme is the development of its participants’ autonomy and preventing the use of passive strategies the way TA understands them. The text shows both a theoretical framework of the project, its practical realisation, and a general evaluation analysis of the first meeting cycle.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę programu Uniwersytet Małego Profesora, którego celem jest wspieranie rozwoju kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Założenia programu oparto o konstrukty teoretyczne analizy transakcyjnej. Naczelnym celem programu jest rozwijanie autonomii w funkcjonowaniu uczestników oraz zapobieganie stosowania przez nich strategii pasywnych zgodnie z rozumieniem AT. W tekście zaprezentowano teoretyczny fundament projektu, jego praktyczną realizację a także ogólną analizę ewaluacyjną pierwszego cyklu spotkań.
Year
Issue
8
Pages
15-29
Physical description
Dates
published
2019-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_16926_eat_2019_08_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.