PL EN


2019 | 8 | 45-59
Article title

Kształtowanie skryptu w kulturze szkoły jako zapobieganie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży - w kierunku profilaktyki pozytywnej

Authors
Content
Title variants
EN
Shaping The Script In The School's Culture As Preventing Risk Behaviors Of Children And Adolescents - Towards Positive Prevention
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem artykułu jest prezentacja kultury szkoły i jej znaczenie dla skuteczności oddziaływań profilaktycznych w szkole. Autor odwołuje się w swych rozważaniach do założeń profilaktyki pozytywnej, przeciwstawiając ją profilaktyce negatywnej. Zwraca również uwagę na możliwe konsekwencje przyjętych przekonań nauczycieli dotyczących zachowania uczniów oraz działalność profilaktycznej w szkoły. Artykuł zakończony jest postulatami, dedykowanymi w szczególności dla organizacji wspierających szkoły w relacji działań profilaktycznych.
EN
The main aim of the article is to present of the school culture and its importance to the effectiveness of preventive interventions at school. I refer in my thinking to the assumptions of positive prophylaxis, opposed to negative prophylaxis. It also draws attention to the possible consequences of accepted teacher protection beliefs on student behavior and prevention activities at school. The article is completed by postulates, dedicated in particular to organizations supporting schools in the relation of prevention activities
Year
Issue
8
Pages
45-59
Physical description
Dates
published
2019-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_16926_eat_2019_08_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.