PL EN


2019 | 8 | 133-148
Article title

The role of the corrective community method in developing selected social skills of its participants. A case study

Content
Title variants
PL
Rola społeczności korekcyjnej dla kształtowania umiejętności społecznych uczestników. Studium przypadku
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Young people in adolescence are looking for role models and authorities, they also have an increased need for autonomy and willingness to decide about themselves. One of the places where these needs and expectations of children and adolescents are met is the Socio-Therapy Dayroom and Youth Club of the "Nest" Foundation for People in Need of Help in Katowice, where the corrective community method is used. Charges actively participate in the life and activity of the facility, as presented in the following article. The purpose of the article is to show the corrective community method and its importance for shaping social skills, as well as to present the results of the research carried out in the above-mentioned organisation.
PL
Młodzi ludzie w okresie dorastania poszukują wzorców i autorytetów, mają także zwiększoną potrzebę autonomii i chęci decydowania o sobie. Jednym z miejsc, w którym realizowane są te potrzeby oraz oczekiwania dzieci i młodzieży jest Świetlica Socjoterapeutyczna i Klub Młodzieżowy Fundacji dla Ludzi Potrzebujących Pomocy „Gniazdo” w Katowicach, gdzie wykorzystywana jest metoda społeczności korekcyjnej. Podopieczni aktywnie uczestniczą w życiu i działalności placówki, co zostało zaprezentowane w poniższym artykule. Celem artykułu jest ukazanie metody społeczności korekcyjnej i jej znaczenia dla kształtowania umiejętności społecznych, jak również przedstawienie wyników badań przeprowadzonych w wyżej wymienionej organizacji.
Year
Issue
8
Pages
133-148
Physical description
Dates
published
2019-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_16926_eat_2019_08_09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.