PL EN


2019 | 8 | 195-212
Article title

DZIECKO i DOROSŁY w relacji - o rozwoju i stanach JA

Authors
Content
Title variants
EN
CHILD and ADULT in a relationship – about development and EGO states
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł zawiera przegląd teorii dotyczących rozwoju JA w aspekcie wewnątrzpsychicznym i relacyjnym związanych z nurtem psychoanalizy i stanowiących jej kontynuację . Przedstawiono główne koncepcje –od klasycznej Z. Freuda po współczesną myśl ISTDP. Ukazano znaczenie wczesnodziecięcych doświadczeń dla funkcjonowania JA w okresie dorosłości. Pokazano złożoność problemu z uwagi na uwewnętrznione obiekty w strukturze JA lub obecność w nim stanów Dziecka -Rodzica-Dorosłego. Omówione teorie wskazują, jak bardzo ewaluowała wiedza dotycząca stanów, struktury i procesu rozwoju pozostającego w szeroko rozumianej relacji JA, od dzieciństwa po wynikające z tego okresu funkcjonowanie w dorosłości.
EN
The article is a review of the theories connected with psychoanalysis concerning the development of EGO in the internal psychological and relational aspects. The main concepts are presented - from classical Z. Freud to the modern thought of ISTDP. The importance of early childhood experiences for the functioning of EGO in adulthood was shown. The complexity of the problem is shown due to the internalized objects in the EGO-structure or the presence of Child-Parent-Adult states in it. The discussed theories indicate how much knowledge about the states, structure and process of development, including in relation to EGO  from childhood to adulthood, was evaluated.
Year
Issue
8
Pages
195-212
Physical description
Dates
published
2019-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_16926_eat_2019_08_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.