PL EN


2015 | 8 | 35-47
Article title

Aplikacje teorii chaosu w rozważaniach nad edukacją jako drogą do szczęścia

Authors
Content
Title variants
EN
Applications of chaos theory in the discussion on education as path to happiness
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka szczęścia w edukacji uwikłana jest w sploty sprzeczności, których nie daje się rozwiązać przy pomocy liniowości. Aplikacje teorii chaosu w rozważaniach nad edukacją jako drogą do szczęścia ujawniają tylko niektóre aspekty przy zastosowaniu analiz jakościowych. Dlatego zmierzając do przezwyciężenia neopozytywizmu i liniowości w procedurach badawczych, zachodzi potrzeba kontynuacji i rozszerzenia badań pedagogicznych związanych z teorią chaosu.
EN
The issue of luck in education is entangled in the strands of contradictions that can not be solved by linearity. Applications of chaos theory in a discussion on education as a path to happiness reveal some aspects of using qualitative analyzes. Therefore, aiming to overcome neopositivism and linearity in the testing procedures need to be continued and extended in the educational research related to the theory of chaos.
Keywords
PL
EN
chaos   education   fate   luck  
Year
Volume
8
Pages
35-47
Physical description
Dates
published
2015-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_16926_pe_2015_08_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.