PL EN


2015 | 8 | 73-93
Article title

Globalizacja przestrzeni komunikacyjnej. Między dialogiem a chaosem

Content
Title variants
EN
The globalization of the communication: between dialogue and chaos
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest refleksja nad metodologiczną i merytoryczną przydatnością określenia „dialog” jako pojęcia istotnego dla współczesnej humanistyki. Chcemy dokonać próby odpowiedzi na pytanie, czy za pomocą pojęcia dialogu jesteśmy w stanie uchwycić zjawiska zachodzące w przestrzeni komunikatów międzyludzkich. Być może pojęcie to nie wyczerpuje bogactwa treści współczesnej rzeczywistości, dewaluując swą naukową wartość? Ponadto, autora interesuje pytanie, czy dialog jako problem filozoficzny wciąż pozostaje aktualny? Pytanie jest o tyle zasadne, że współcześni badacze opisujący aktualną przestrzeń komunikacyjną, zamiast pojęciem dialogu coraz chętniej posługują się określeniami: relacja, interakcja czy komunikacja. Czy terminy te faktycznie odsłaniają więcej niż pojęcie „dialog”?
EN
The purpose of this article I sa reflection onmethodological and substantive suitability of the term “dialogue” as the concept of significant contemporary humanities. We want to make an attempt to answer the question whet her using the concept of dialogue, we are able to capture the phenomena in the space of interpersonal communications. Perhaps the notion that does not exhaust the richness of the content of contemporary reality, devalue ingitsscientificvalue? In addition, an author interested in the question of whether dialogue as aphilosophical problems tillremains valid? The question is so reason ablethat modern researchers describe the current space communications, rather than the concept of dialogueare increasingly willing touse words: relationship, interaction or communication. Arethese concept sactuallyrevealmorethanthe concept of “dialogue”?
Year
Volume
8
Pages
73-93
Physical description
Dates
published
2015-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_16926_pe_2015_08_06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.