PL EN


2015 | 8 | 217-237
Article title

Kształtowanie własnego środowiska edukacyjnego w okresie późnej dorosłości

Content
Title variants
EN
Shaping one’s own educational environment in the period of late adulthood
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wyodrębnienie i przeanalizowanie przedstawianych w literaturze gerontologicznej typów (odmian) kształtowania własnego środowiska edukacyjnego przez seniorów. Przedmiotem zainteresowania są opublikowane wyniki badań i analiz teoretycznych, w których autorzy opisywali stosowane przez osoby starsze sposoby takiego projektowania własnego środowiska edukacyjnego, które miały służyć osiągnięciu harmonii z sobą i światem zewnętrznym. Przeanalizowano 40 artykułów. Wyróżniono trzy typy samodzielnego kształtowania środowiska edukacyjnego w okresie późnej dorosłości: 1. Typ ukierunkowany na wspólnotowość, 2. Typ ukierunkowany na duchowość, 3. Typ ukierunkowany na dobro własne. Opisane typy odpowiadają trzem różnym sposobom rozumienia pojęcia pomyślne starzenie się.
EN
The aim of the paper is to distinguish and analyse, presented in gerontological literature, types (variants) of shaping one’s own educational environment by seniors. The subject of interest are results of research and theoretical analysis in which the authors described the ways of shaping educational environment used by elderly people that would lead to a harmony between oneself and the outside world. Forty articles have been analysed. There have been three types of own shaping educational environment in the period of late adulthood distinguished: 1. A type oriented at community., 2. A type oriented at spirituality, 3. A type oriented at one’s own well-being. The above types correspond to the three different ways of understanding the notion of successful ageing.
Year
Volume
8
Pages
217-237
Physical description
Dates
published
2015-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_16926_pe_2015_08_16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.