PL EN


2016 | 9 | 199-211
Article title

Konsumpcjonizm wśród młodzieży akademickiej – zagrożenie dla idei zrównoważonego rozwoju w warunkach polskich?

Content
Title variants
EN
Consumerism among university students – the threat for the idea of sustainable development in Poland?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Konsumpcja to jedna z kluczowych współczesnych kategorii analitycznych. Badacze rzeczywistości społeczno-kulturowej diagnozują, że żyjemy w cywilizacji konsumpcyjnej, czy też społeczeństwie konsumpcyjnym. Zjawiska i procesy w nim występujące przez część analityków są rozpatrywane jako zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju (w wymiarze ekologicznym, ekonomiczno-gospodarczym oraz społecznym). Dyskurs krytyczny wokół konsumpcji ogniskuje się m.in. na: nadmiernej eksploatacji zasobów środowiska naturalnego, urynkowieniu (władzy rynku), zmniejszaniu poziomu zaangażowania obywateli, kreowaniu fałszywych potrzeb konsumentów czy kultury konsumpcyjnej. Kluczowe zagrożenie dla idei zrównoważonego rozwoju stanowią zmiany aksjologiczne, przyjmowanie konsumpcyjnego stylu życia – postawy konsumpcjonizmu. W artykule podjęto próbę ustalenia, czy stopień nasilenia tej postawy w pokoleniu młodych Polaków może stanowić zagrożenie dla realizacji idei zrównoważonego rozwoju w naszym kraju. Kwestię zilustrowano wynikami badań nad syndromem konsumpcyjnym (kategoria Zygmunta Baumana) wśród studentów UAM.
EN
The purpose of this paper is to analyze the relationship between the development of the consumer society and sustainable development. The consumption is one of the crucial contemporary analytical categories. A number of social researchers claim, that we live in the consumer society. The phenomena specific to the consumer society are being considered as the threat for the sustainable development (in ecological and socio-economic context). The critical discourse over consumption is focused on the processes as: over-consumption of resources of natural environment, commodification, creation of false needs or consumerist culture. Among them, the growth of consumerism attitude is the main threat for idea of sustainable development. The paper examines the level of this attitude among young Polish men to estimate it’s threat for the implementation of sustainable development in Poland. The analyze is based on the findings of the research over consumer orientation towards commodities conducted in 2010’ among students of Adam Mickiewicz University.
Year
Volume
9
Pages
199-211
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_16926_pe_2016_09_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.