PL EN


2016 | 9 | 213-221
Article title

Instytucje kultury w procesie edukacyjnym dzieci i młodzieży szkolnej w latach 1990–2015. Wprowadzenie do zagadnienia

Authors
Content
Title variants
EN
Cultural institutions in the educational process of the years 1990–2015. Introduction to the problem
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto zagadnienie dotyczące szkoły przyszłości, która wskutek przemian cywilizacyjnych będzie zmieniać się, wchodząc w coraz bardziej formalne relacje z otoczeniem, a zwłaszcza z instytucjami kultury, organizacjami i sferą przedsiębiorczości gospodarczej. W przekonaniu autora, wyrosłym także z fragmentarycznych badań, w procesie edukacyjnym przyszłości, tradycyjna szkoła (budynek i wszystko, co się w nim dzieje – fabryka edukacyjna) stanie się tylko jednym z wielu równoprawnych segmentów procesu edukacyjnego. Jego zdaniem, partnerami (elementami) pierwszego stopnia w edukacji mogą stać się instytucje kultury. Zagadnienie to jednak wymaga wielu badań i wieloaspektowego dyskursu społecznego. Dlatego intencją autora jest wywołanie zagadnienia, które w przyszłości może okazać się ważne w procesie edukacyjnym.
EN
The article raises the issue of the school of the future, which as a result of civilizational changes, will be changing entering into more formal relations with the surroundings especially with cultural institutions, organizations and entrepreneurial sphere. In the author’s opinion, which is also based on fragmentary studies in the educational process of the future, the traditional school (building and all activity inside – educational factory) will be only one of many equal segments of the educational process. In his view, cultural institutions should become the partners (elements) of the first degree education. This issue, however, requires plentiful of research and a broad social discourse. Therefore, the author’s intention is to raise the issue, which in the future may prove to be very important in the educational process.
Year
Volume
9
Pages
213-221
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_16926_pe_2016_09_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.