PL EN


2016 | 9 | 225-237
Article title

Teoria malarstwa abstrakcyjnego a Platońska koncepcja sztuki

Authors
Content
Title variants
EN
Theory of abstract painting and Plato’s conception of art
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tezą artykułu jest twierdzenie, że w założeniach teoretycznych malarstwa abstrakcyjnego odnajdujemy Platońską koncepcję sztuki. Jest to interesująca zbieżność, tym bardziej że jest ona niezależna, nie wynika z inspiracji abstrakcjonistów filozofią Platona, czy odwoływania się do jego koncepcji sztuki. Także Platon nie zakładał rozwoju takiego kierunku w sztuce, a mimo to u podstaw teoretycznych malarstwa abstrakcyjnego odnajdujemy te same prawdziwościowe, poznawcze założenia co w Platońskiej koncepcji sztuki. Określają one zarówno jej istotę, jak i funkcję oraz wartość. Stanowią także wyraz negatywnego stosunku Platona do malarstwa naśladowczego.
EN
The thesis of the paper is the statement that in theoretical assumptions of abstract painting the Platonic conception of art is to be found. It is an interesting coincidence, especially that it is independent and does not arise from inspiration of abstractionist painters by Plato’s philosophy or their reference to his conception of art. Plato, likewise, did not predict a development of such an art movement but despite that, in theoretical foundations of abstract painting the same truth cognitive assumptions can be identified as in Plato’s conception of art. They define its essence as well as function and value. They are also expression of Plato’s negative attitude to imitative painting.
Keywords
Year
Volume
9
Pages
225-237
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_16926_pe_2016_09_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.