PL EN


2017 | 10 | 171-181
Article title

School environment and sense of identity of people in their late adulthood by the example of Cieszyn Silesia

Authors
Content
Title variants
PL
Środowisko szkolne a poczucie tożsamości osób w wieku późnej dorosłości na przykładzie Śląska Cieszyńskiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The following study depicts a relation between school and identity of people in their late adulthood, who live in the Polish and Czech part of Cieszyn Silesia. The author shows education as the only way to personal development. The results presented point the fact that if positive educational habits are implemented when a person is young, they benefit in adulthood and elderly age. The following study is to present research results conducted in Cieszyn and Czech Cieszyn in 2013. Quality and quantity strategy were used and they were complementary. A questionnaire, interview and quality data analysis were chosen as the research tools. The results confirm that positive attitudes enhancing life-long learning are created in primary education and further. According to elderly, school and pedagogical staff were significant in creating their identity. For the elderly continuing education means gaining new skills, qualifications, deepening interests, what is even more important it is the way of self-expression and own identity creation.
PL
W opracowaniu wskazuję na związek między szkołą a poczuciem tożsamości osób w wieku późnej dorosłości, mieszkających w polskiej i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. Ukazuję edukację szkolną jako jedną z dróg prowadzących do wszechstronnego rozwoju człowieka. Zaprezentowane wyniki badań wskazują, że zaszczepione w jednostce w okresie dzieciństwa dobre praktyki edukacyjne owocują w życiu dorosłym i w starości. Niniejsze opracowanie jest komunikatem z badań przeprowadzonych w Cieszynie oraz Czeskim Cieszynie w 2013 roku. Strategia ilościowa i jakościowa zastosowane zostały jako komplementarne względem siebie. Posłużono się ankietą, wywiadem oraz analizą danych jakościowych. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że pozytywne postawy sprzyjające uczeniu się przez całe życie kształtowane są na poziomie szkoły podstawowej i kolejnych szczeblach edukacji. W opiniach osób w wieku późnej dorosłości szkoła oraz personel pedagogiczny zajmują znaczące miejsce w kształtowaniu tożsamości. Dla osób starszych edukacja ustawiczna to zdobywanie umiejętności, kwalifikacji, poszerzanie swoich zainteresowań, ale przede wszystkim droga do wyrażania samego siebie, kreowania poczucia własnej tożsamości.
Year
Volume
10
Pages
171-181
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_16926_pe_2017_10_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.