PL EN


2018 | 11 | 91-102
Article title

Rozwijanie orientacji temporalnej u uczniów młodszych klas szkoły podstawowej poprzez lekturę książek o tematyce historycznej

Content
Title variants
EN
Developing temporal orientation in students of younger grades of primary school through reading books on historical topics
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesność człowieka wymaga wiedzy o przeszłości. Bez znajomości wydarzeń minionych i wniosków z nich płynących trudno zachować własną tożsamość i tworzyć sensowną rzeczywistość życiową. Poznawanie przeszłości może odbywać się poprzez lekturę książek o tematyce historycznej. Wymienione w artykule książki dotyczą: powstania państwa polskiego, symboli narodowych, powstania i rozwoju rodzimej miejscowości, wydarzeń historycznych, bohaterów z przeszłości, dawnych zwyczajów i tradycji. Publikacje o tematyce historycznej ukazane są nie tylko jako źródło wiedzy, ale także jako inspiracja do podejmowaniu działań edukacyjnych w zakresie poznawania świata historycznego przez dzieci.
EN
Contemporary man requires knowledge about the past. Without knowing past events and conclusions flowing from them, it is difficult to preserve your own identity and create a meaningful reality in life. Getting to know the past can be done through reading historical books. The books mentioned in the article concern: the creation of the Polish state, national symbols, the origin and development of the native village, historical events, heroes from the past, old customs and traditions. Historical publications are shown not only as a source of knowledge but also as an inspiration to undertake educational activities in the field of learning about the historical world by children
Keywords
PL
EN
book   history   student   time   education  
Year
Volume
11
Pages
91-102
Physical description
Dates
published
2018-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_16926_pe_2018_11_05
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.