PL EN


2018 | 11 | 171-182
Article title

Tożsamość narodowa i regionalna dzieci i młodzieży na Zaolziu

Content
Title variants
EN
National and regional identity of children and young people in Zaolzie
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Głównym celem przeprowadzonych badań było sprawdzenie, jak rodzice wspomagają rozwijanie tożsamości narodowej i regionalnej dzieci objętych edukacją wczesnoszkolną i wychowaniem przedszkolnym w szkołach z polskim językiem nauczania na Zaolziu. W celu uzyskania informacji na ten temat postanowiłam posłużyć się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankiety, która została skierowana do rodziców dzieci szkoły podstawowej z polskim językiem nauczania w Karwinie oraz przedszkola z polskim językiem nauczania w Karwinie. Badania przeprowadzono  w roku szkolnym 2017/2018, w regionie granicznym Karwina, w którym od wieków współistniały wpływy polskie i czeskie.
EN
The main purpose of this research was to check how parents support the development of national and regional identity of children covered by primary school education and pre-school education in schools with Polish language as teaching language in the region of Czech part of Teschen Silesia. In order to obtain information on this topic, I decided to use the method of a questionnaire survey, which was addressed to the parents of primary school children with the Polish language of instruction in Karviná and to the kindergarten with the Polish language of instruction in Karviná. The research study is situated in the border region of Karviná, a region in which Polish and Czech influences have coexisted for centuries. The research was carried out during the school year 2017/2018
Year
Volume
11
Pages
171-182
Physical description
Dates
published
2018-12-31
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_16926_pe_2018_11_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.