PL EN


2017 | 2 | 235-234
Article title

Lange ignoriert, nun gern gelesen. Der Weg Rafik Schamis auf den polnischen Buchmarkt

Authors
Content
Title variants
EN
Long Neglected, Now Widely Read. The Journey of Rafik Schami into the Polish Mainstream
PL
Długo ignorowany, wreszcie poznany. Droga Rafika Schamiego na polski rynek wydawniczy
Languages of publication
DE
Abstracts
DE
Im vorliegenden Beitrag wird dargestellt, wie das Werk von Rafik Schami auf dem polnischen Büchermarkt funktioniert und wie es von den polnischen Lesern aufgenommen und rezipiert wird. Die Autorin fragt auch, warum das polnische Verlagswesen den namhaften und anderswo vielfach preisgekrönten Schriftsteller so spät entdeckte und sieht die Ursache für das erwachende Interesse an seinem Werk in den aktuellen politischen Ereignissen in Syrien. Es ist kein Zufall, dass man in den letzten fünf Jahren gleich fünf Bücher dieses Autors auflegte, die sehr enthusiastisch rezensiert wurden. Die Autorin sieht die wachsende Begeisterung für Schamis Werk in Polen in dessen erzählerischem Talent und in dem universellen Charakter seiner Bücher, die sowohl an Kinder und Jugendliche als auch an Erwachsene adressiert sind. Die philologische Forschung in Polen hat Rafik Schami bis dato noch wenig Interesse geschenkt. 
PL
Celem artykułu jest przedstawienie obecności Rafika Schamiego, niemieckiego pisarza o syryjskich korzeniach, na polskim rynku wydawniczym oraz analiza reakcji polskiego odbiorcy na jego twórczość. Autorka odpowiada na pytanie, dlaczego Schami został tak późno dostrzeżony przez polskie wydawnictwa i wiąże fakt zainteresowania jego twórczością z bieżącymi wydarzeniami politycznymi w Syrii. W przeciągu zaledwie pięciu lat opubliowa-no w Polsce pięć książek tego pisarza, które otrzymały bardzo entuzjastyczne recenzje i zdobyły duże grono fanów. Zdaniem autorki powodem tej popularności, zwłaszcza wśród czytelniczek, jest niezwykły talent Rafika Schamiego jako gawędziarza i uniwersalny charak-ter jego książek, które są adresowane tak do dzieci i młodzieży jak i do dorosłych. Jeżeli chodzi o obecność twórczości tego autora w polskim obiegu krytycznoliterackim i naukowym, to wciąż czeka ona na odkrycie. 
EN
The aim of this article is to present the work of Rafik Schami, a German writer with Syrian origins, and to determine the impact of his literary output on the publishing market in Poland and to analyze how his output has been received by Polish readers. The authoress answers why Polish publishing houses have been late in their discovery of Schami and draws a parallel between the current state of affairs in Syria and a recently developed interest in Shami's works. In just five years, five of his books have been published in Poland. Not only have the works been well received, they have amassed a large number of followers. The authoress thinks that his great popularity, especially among women, is due to both Shami's talent as a raconteur and the universal nature of his books. They are perfect for children and adolescents as well as adults. As an author, however, he is still waiting to be discovered by Polish critical and academic circles. 
Year
Volume
2
Pages
235-234
Physical description
Dates
published
2017-12-31
Contributors
author
References
 • Alex9, [rec.] Opowiadacze nocy, URL: http://e.wydawnictwowam.pl/?Page=opis&Id=61544&Review=1829#Review [letzter Zugriff: 22.02.2017].
 • „Das Wort ist die letzte Freiheit, über die wir verfügen”. Ein Gespräch mit dem syrischen Erzähler und Literaten Rafik Schami, geführt von Franco Foraci, „Diskussion Deutsch“, 1995, Vol. 26, H. 143, S. 190–195.
 • Dziekan M.M., Najnowsza literatura arabska na uchodźstwie: Republika Federalna Niemiec [Neuere arabische Exilliteratur: Bundesrepublik Deutschland], „Przegląd Orientalistyczny“ 1992, Nr. 1–4, S. 97.
 • Fijałkowska M., Rafik Schami – pisarz dwóch kultur [Rafik Schami: Schriftsteller zweier Kulturen], [in:] Konfrontacje kultury współczesnej [Kulturelle Konflikte der Gegenwart], hrsg. von M. Balkan, M. Mager, N. Oborska, Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, S. 135–141.
 • Fijałkowska M., Rafik Schamis Präsenz in Polen, [in:] Deutsch-polnische Beziehungen in Kultur und Literatur. Materialien der Konferenz vom 13.–15.April 2012, Bd. 4, Reymontówka-Schriftstellerheim in Chlewiska, hrsg. von L. Kolago, K. Grzywka, M. Filipowicz, Herder Institut, Warszawa 2012, S. 247–253.
 • Grzebyk K., Miłość i różne jej odcienie: „Ciemna strona miłości” (Die Liebe in all ihren Nuancen. „Die dunkle Seite der Liebe”), URL: http://www.booksandbabies.pl/2016/05/ciemna-strona-miosci-ma-wszystkoco.html [letzter Zugriff: 22.02.2017].
 • Gul J., Recenzja redakcyjna powieści „Dłoń pełna gwiazd” [Rezension zum Roman Eine Hand voller Sterne], URL: http://www.granice.pl/recenzja,dlon-pelna-gwiazd,4204 [letzter Zugriff: 22.02.2017].
 • Hagenbüchle R., Von der Multi-Kulturalität zur Inter-Kulturalität, KönigshausenundNeumann, Würzburg 2002.
 • Haszczyński J., Morze krwi i przyszłość Syrii. Jerzy Haszczyński rozmawia z Rafikiem Schamim [Das große Blutvergießen und die Zukunft Syriens. Jerzy Haszczyński im Gespräch mit Rafik Schami], „Rzeczpospolita“ vom 19–20.01.2013, S. 15.
 • Haszczyński J., Syryjscy chrześcijanie nie popierają dyktatora. Jerzy Chaszczyński rozmawia z Rafikiem Schamim, pisarzem syryjskim [Die syrischen Christen haben nie den Diktator unterstützt. Jerzy Haszczyński im Gespräch mit dem syrischen Schriftsteller Rafik Schami], „Uważam Rze“ 2012, 10 (57), S. 77–79.
 • Katee, [rec.], URL: http://sztukater.pl/ksiazki/ksiazki_erzahler_der_nacht.html [letzter Zugriff: 22.02.2017].
 • Kubarek M., Dyktatura bez cenzury – reminiscencje w prozie Rafika Schamiego, pisarza syryjskiej emigracji Diktatur ohne Zensur – Erinnerungen in der Prosa des syrischen Exilschriftstellers Rafik Schami], „Obóz“ 2011, Nr. 51, S. 117–128.
 • Majkiewicz A., Seria „Schritte“/„Kroki“ na polskim rynku wydawniczym, „Studia Neofilologiczne“ 2015, H. 11: Współczesna recepcja literatury niemieckojęzycznej XX i XXI wieku, hrsg. von J. Ławnikowska-Koper, A. Majkiewicz und A. Szyndler, Wydawnictwo AJD, Częstochowa, S. 213–232.
 • Mikrut I., Rafik Schami, URL: http://tu-czytam.blogspot.com/search?q=Rafik+Schami [letzter Zugriff: 23.02.2017].
 • „Onet.pl“, W Syrii rządzi nie państwo prawa lecz instytucja klanu. Wywiad [In Syrien herrscht nicht der Rechtsstaat, sondern die Clans. Interview], URL: http://wiadomosci.onet.pl/wywiad-z-rafik-schami-autoremciemnej-strony-milosci-wywiad/36m7kg [letzter Zugriff: 22.02.2017].
 • Radomińska J., Recenzja powieści Ciemna strona miłości [Rezension zum Roman Die dunkle Seite der Liebe], URL: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/289365/ciemna-strona-milosci [letzter Zugriff: 22.02.2017].
 • Schami R., Homepage, URL: http://www.rafik-schami.de/autor_rafik_schami.cfm [letzter Zugriff: 17.02.2017].
 • Sosenka [user], Odpowienie powieści „Szczery kłamca“ [Meinungsäußerung zum Roman Der ehrliche Lügner], URL: http://lubimyczytac.pl/ksiazka/135646/szczery-klamca-powiesc-tysiaca-i-jednego-klamstwa [letzter Zugriff: 22.02.2017].
 • Szyndler A., Rafik Schami als Vermittler zwischen Orient und Okzident im Zeitalter des Multikulturalismus, [in:] Wschód – Zachód. Dialog kultur. Studien zur Sprache und Literatur, hrsg. von M. Smolińska, B. Widawska, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej, Słupsk 2010, S. 176–182.
 • Tenderenda-Ożóg E., Recenzja powieści „Dłoń pełna gwiazd” [Rezension zum Roman Eine Hand voller Sterne], URL: http://rynek-ksiazki.pl/recenzje/rafik-schami/ [letzter Zugriff: 17.02.2017].
 • Wild B., Rafik Schami, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 2006.
 • Wywiad z Rafikiem Schami [Interview mit Rafik Schami], URL: http://www.wydawnictwowam.pl/?Page=info&Id=Wywiad_z_Rafikiem_Schamim[letzter Zugriff: 17.02.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_16926_trs_2017_02_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.