PL EN


2019 | 4 | 295-301
Article title

Migrant i nomada – tożsamości w ruchu. Moda czy konieczność?

Authors
Content
Title variants
DE
Migrant und Nomade – Identität in Bewegung. Mode oder Notwendigkeit?
EN
Migrant and Nomad: Identity in Flux – A Trend or Necessity?
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie, czy współcześnie obserwowalne ruchy migracyjne poza migracją „przymusową” nie stanowią swoistej mody na przyjęcie statusu współczesnego wędrowcy (cyfrowego nomady). W dalszej kolejności spekuluje nad kwestią tożsamości „w ruchu” (proces emancypacji, zakorzenienia) i w jej opisie posługuje się figurą „zbieractwa” i „rozproszenia”. Przedstawione rozważania pozwalają na konkluzję o nieuchronności nowego modelu „obywatela świata”.
EN
The author undertakes an effort to answer the question whether the observable, contemporary migrant movements – excluding coerced migration – is a specific trend in order to be labeled contemporary wanderers i.e. digital nomads. Further, she speculates upon the question of identity in flux (the process of emancipation and settlement), and in her description, she employs the ideas of ‘foraging’ and ‘dispersal’. The presented deliberations lead to an inevitable new identity model of ‘world citizen’.
DE
Die Autorin unternimmt den Versuch, eine Antwort auf die Frage zu finden, ob die derzeit zu beobachtenden Migrationsbewegungen mit Ausnahme der „Zwangsmigration“ eine gewisse Mode für die Annahme des Status eines modernen Wanderers (digitalen Nomaden) darstellen. Im Weiteren spekuliert sie über die Frage der Identität „in Bewegung“ (Emanzipationsprozess, Verwurzelung). In ihre  Beschreibung bedient sie sich der Figuren „Sammlertum“ und „Zerstreuung“. Diese Überlegungen lassen als Konklusion den Bedarfnach einem neuen Modell des „Weltbürgers“ zu.
Year
Volume
4
Pages
295-301
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
References
  • Delsol Ch., Czym jest człowiek? Kurs antropologii dla niewtajemniczonych, przeł. M. Kowalska, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011.
  • Hatalska N., Wędrowcy. Raport o współczesnych nomadach, hatalska.com, 2017, źródło: http://infuture.insitute/ [dostęp: 20.09.2019].
  • Hoffman E., Poza ojczyzną, przeł. T. Bilczewski, „Tygodnik Powszechny”, 26.09.2011, źródło: https://www.tygodnikpowszechny.pl/poza-obczyzna-140265 [dostęp: 22.09.2019].
  • Kunce A., Zlokalizować tożsamość, [w:] W. Kalaga (red.), Dylematy wielokulturowości, Universitas, Kraków 2007, s. 79–95.
  • Skarga B., Tożsamość i różnica, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_16926_trs_2019_04_19
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.