PL EN


Journal
2015 | 2 | 3 | 16-29
Article title

Telewizyjne Opowieści Transformacyjne – między misją a rozrywką. Analiza retoryczna przekazu gatunku makeover show

Authors
Content
Title variants
EN
Television Transformational Stories – between mission and entertainment. Analysis of speech communication in television makeover show.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza problematykę programów telewizyjnych, których fabuła oparta jest na motywie szybkiej, radykalnej i widowiskowej przemiany bohatera. Wpisuje się on w nurt badań nad retoryką medialną, z perspektywy rhetorical criticism. Celem tekstu jest ustalenie funkcji społecznych jakie pełnią analizowane programy, poznanie metod jakimi oddziałują na publiczność oraz przewidzenie możliwych konsekwencji tego oddziaływania. Praca ma na celu pokazanie, jak samo medium (stacja telewizyjna/twórcy programu) wpływa na naturę przekazu. Tekst opiera się na wynikach badania zrealizowanego metodą jakościowej analizy treści trzech programów telewizyjnych: Kuchenne Rewolucje, Nasz Nowy Dom oraz Fat Killers. Zabójcy tłuszczu.
EN
The subject of the dissertation are television programs with a plot based on a quick, radical and spectacular transformation of the main character. The article fi ts into the current research on media rhetoric from the perspective of rhetorical criticism. The analysis aims to determine social functions of this genre, to recognize its infl uence on the audience, and to foresee its possible consequences. The work aims to show how the same medium (TV station / producer) affects the nature of the transferred message. The work was based on research carried out with the use of a content qualitative analysis of three television programs: Kuchenne Rewolucje, Nasz Nowy Dom and Fat Killers. Zabójcy tłuszczu.
Journal
Year
Volume
2
Issue
3
Pages
16-29
Physical description
Dates
published
2015
References
 • Arystoteles. 2001. Retoryka. W Arystoteles: Dzieła wszystkie, tłum. Henryk Podbielski t. 6, s. 302-477. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Baran, Stanley; Davis, Dennis. 2007. Teorie komunikowania masowego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Bogunia-Borowska, Małgorzata. 2012. Fenomen telewizji. Interpretacje socjologiczne i kulturowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Lemish, Dafna. 2008. Dzieci i telewizja. Perspektywa globalna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Lisowska-Magdziarz, Małgorzata. 2008. Media powszednie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Lisowska-Magdziarz, Małgorzata. 2012. Feniksy, Łabędzie, Motyle. Media i kultura transformacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Maj, Agnieszka. 2013. Polskie wzory cielesności. Przemiany stosunku do ciała w kulturze ponowoczesnej. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
 • Postman, Neil. 2006. Zabawić się na śmierć. Warszawa: Wydawnictwo Muza.
 • Sartori, Giovanni. 2007. Homo videns. Telewizja i postmyślenie. Warszawa: Uniwersytet Wydawnictwa Warszawskiego.
 • Sellnow, Deanna. 2009. The Rhetorical Power of Popular Culture. Considering Mediated Texts. Los Angeles: SAGE.
 • Springett, Hannah. 2010. Why is Makover Television so popular? [online]. Dostęp: http://issuu.com/hannahspringett/docs/hannahspringett_dissertation [luty 2015]
 • Sztompka, Piotr. 2002. Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17380_rr2015_3_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.