PL EN


Journal
2016 | 3 | 2 | 52-58
Article title

Gender (in)equality in Japan

Content
Title variants
(Nie)równość płci w Japonii
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This essay opens with the rhetorical analysis of the article which appeared in April 2016 in the Japan Times entitled “An Open Letter to the Japanese Womanhood. Advice on How to Take the Best Parts of the Stereotypes without Becoming One Yourself” in the context of gender inequality in Japan. Japan is one of the three largest economies in the world and a member of G7 group, yet the level of discrimination of women in Japan is without equal in the developed world. Widely criticized by international institutions such as the United Nations or the World Economic Forum, Japan fi nally introduced a new government policy in order to balance the status of women with men. The article examines the recent changes and argues that it is difficult to introduce them because of the gender biased rhetoric and a long history of patriarchal patterns in the society.
PL
Artykuł na wstępie analizuje strategie retoryczne zawarte w „Liście Otwartym do Japońskich Kobiet”, który ukazał się w gazecie Japan Times w kwietniu 2016 roku, a który dotyczył kwestii nierówności płci w Japonii. Japonia jest jedną z trzech największych gospodarek świata i członkiem grupy G7, ale poziom dyskryminacji kobiet w tym kraju jest wyjątkowo wysoki jak na kraj rozwinięty. W obliczu krytyki ze strony instytucji międzynarodowych, takich jak ONZ czy World Economic Forum, rząd Japonii wprowadził niedawno nowy kurs polityki w celu wyrównania statusu kobiet z mężczyznami. Esej analizuje ostatnie zmiany i twierdzi, że trudno jest rozwiązywać problemy dotyczące dyskryminacji z powodu tendencyjnej retoryki odnoszącej się do płci i długiej historii patriarchalnych wzorców w japońskim społeczeństwie.
Journal
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
52-58
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
References
 • Ayoyama, Tomoko, and Hartley Barbara. 2010. Girl reading girl in Japan. New York: Routledge.
 • Fujita, Taki. 1968. “Women and politics in Japan” Annals of the American Academy of Political and Social Science, 375: 91 – 95.
 • Fuszara, Malgorzata, Druciarek Malgorzata, Nizynska Aleksanda and Zbieranek Jaroslaw. 2012. Women on the polish political scene. Warsaw: Instytut Spraw Publicznych.
 • Hirata, Keiko, and Warschauer Mark. 2014. Japan. The paradox of harmony. New Heaven: Yale Univeristy Press.
 • Iwamato, Misako. 2001. “The Madonna boom: the progress of Japanese women into politics in the 1980s.” Political Science and Politics, 34(2), 225 – 226.
 • Mikangai, Yumiko. 2001. “Woman and Political Institution in Japan” Political Science and Politics, 6(2), 211–212.
 • Mohwald, Ulrich 2002. Changing attitudes towards gender equality in Japan and Germany. Munich: Iudicium.
 • Osawa, Mari, 2000. “Government approaches to gender equality in the mid-1990s.” Social Science Japan Journal, 3(1), 3–19.
 • Takemaru, Naoko. 2010. Women in the Language and Society of Japan. The Linguistic roots of bias. Jefferson, North Carolina: McFarland & Company
 • The Gender Global Gap Report, Access 9 July 2016, http://reports.weforum.org/global-gender-gap--report-2015/economies/#economy=JPN
 • The Inter-Parliamentary Union, Access 9 July 2016,http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm
 • The letter to the Japanese womanhood, Acess 3 April 2016, http://www.japantimes.co.jp/community/2016/04/03/voices/open-letter-japanese-womankind/#.V4MyLigQ2te
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17380_rr_2016_2_5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.