PL EN


Journal
2016 | 3 | 4 | 16-32
Article title

Perswazyjny potencjał mikrotekstów, czyli o tym, jak przykuć uwagę i osiągnąć cel na stronie internetowej e-sklepu

Content
Title variants
Persuasive power of microtexts. How to grip an attention and reach the goal on the e-commerce website
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje wnioski z analizy tekstowych oraz wizualnych elementów strony internetowej e-sklepu pod kątem ich potencjału perswazyjnego. Omówiono funkcje i mechanizmy działania mikrotekstów, zaproponowano ich klasyfi kacje oraz wskazano na wykorzystywane przez nie techniki wywierania wpływu. Pokazano znaczenie etosu i zaufania do nadawcy (tj. sklepu, marki) w odniesieniu do mechanizmów informatycznych odpowiadających m.in. za generowanie list polecanych produktów. Artykuł wieńczy refleksja nad podobieństwami i różnicami pomiędzy sklepem internetowym oraz stacjonarnym.
EN
The article focuses on persuasive power of linguistic and visual elements published on e-commerce website. The classifications, functions and mechanisms of microtexts have been reviewed as well as influence techniques that have been used. The meaning of ethos and trust have been considered in respect of hidden web developing mechanisms, for example a list of recommended products. The article is concluded by a brief refl ection about differences and similarities among e-commerce website and shop.
Journal
Year
Volume
3
Issue
4
Pages
16-32
Physical description
Dates
published
2016
References
 • Barber, Benjamin. 2008. Skonsumowani. Warszawa: Muza.
 • Briggs, Asa i Burke, Peter. 2010 Społeczna historia mediów. Od Gutenberga do Internetu. Warszawa: PWN.
 • CBOS. 2015. Internauci 2015. Warszawa: CBOS.
 • CBOS. 2016. Korzystanie z internetu. Warszawa: CBOS.
 • Cialdini, Robert. 2007. Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.
 • Doliński, Dariusz. 2005. Techniki wpływu społecznego. Warszawa: Scholar.
 • Fiedler, Milenia. 2012. „Film jako sztuka perswazji.” W Instrukcja obsługi tekstów. Metody retoryki, red Jacek Wasilewski i Anna Nita, 115-126. Sopot: GWP.
 • Francuz, Piotr. 2007. „Strach i lęk w reklamie politycznej.” W Psychologiczne aspekty komunikacji audiowizualnej, red. Piotr Francuz. 213-230. Lublin: KUL.
 • Gemius Polska. 2015. E-zakupy: książek, fi lmów i muzyki najchętniej szukamy zimą? 24.12.2015 https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/w-sklepach-internetowych-ksiazek-fi lmow-i-muzyki-najchetniej-szukamy-w-zimie.html (dostęp 25.10.2016).
 • Gemius Polska. 2016. TOP10 najpopularniejszych stron internetowych. 13.04.2016. https://www.gemius.pl/wydawcy-aktualnosci/top10-najpopularniejszych-stron-internetowych-ostatniego--tygodnia.html (dostęp 25.10.2016).
 • GUS. 2016. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2016. Warszawa: GUS.
 • GUS. 2015a. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: GUS.
 • GUS. 2015b. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2011-2015. Warszawa: GUS.
 • Heath, Robert. 2014. Uwieść podświadomość. Psychologia reklamy. Sopot: GWP.
 • Sobczak, Katarzyna. 2014. „Tożsamość czy tożsamości? »Ja« w świecie cyberrealnym.” W Wirtualność jako realność. 23-42. Rzeszów: WURz.
 • Szymanek, Krzysztof. 2012. Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa: PWN.
 • Wasilewski, Jacek i Skibiński, Adam. 2008. Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej. Warszawa: Difin
 • Wojciszke, Bogdan. 2006. Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Scholar.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17380_rr_2016_4_2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.