PL EN


Journal
2014 | 1 | 1 | 89-96
Article title

Roman Krzywy, Poezja staropolska wobec genologii retorycznej. Wprowadzenie do problematyki, Warszawa 2014 [recenzja]

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Journal
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
89-96
Physical description
Dates
published
2014-11
Contributors
 • Instytut Badań Literackich PAN
References
 • Arystoteles, Retoryka. W: Retoryka. Poetyka, [tłum.] H. Podbielski, Warszawa 1988, Biblioteka Klasyków Filozofii.
 • Auerbach, E. (1968). Mimesis. Rzeczywistość przedstawiona w literaturze Zachodu. Tłum. Z. Żabicki, Warszawa, t. 1.
 • Błoński J. (1996). Mikołaj Sęp-Szarzyński a początki polskiego baroku, Kraków.
 • Burzyńska, A. (2006). Poetyka po strukturalizmie. W: taż, Anty-teoria literatury, Kraków, Horyzonty Nowoczesności, T. 52.
 • Falęcka, B. (1983). Sztuka tworzenia. Podmiot autorski w poezji kunsztownej polskiego baroku, Wrocław.
 • Greenblatt, S.J. (2006). W stronę poetyki kultury. Tłum. M. Lorek. W: S.J. Greenblatt, Poetyka kulturowa. Pisma wybrane, red. K. Kujawińska-Courtney, Kraków
 • Klonowic, S. F. (1951). Flis, to jest spuszczanie statków Wisłą i inszymi rzekami do niej przypadającymi. Oprac. S. Hrabec, Wrocław, BN I 137.
 • Kochan, A. (2013). O potrzebie przyjaciół… ‘Skarga umierającego’ na tle reliktów dawnej obyczajowości. W: Przyjaźń w kulturze staropolskiej. Red. A. Czechowicz i M. Trębska, Lublin.
 • Krzywy, R. (2014). Poezja staropolska wobec genologii retorycznej. Wprowadzenie do problematyki, Warszawa, Studia o Literaturze Dawnej, T. 2.
 • Lausberg, H. (2002). Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, Bydgoszcz.
 • Lichański, J.Z. (2003). Retoryka w Polsce. Studia o historii, nauczaniu i teorii w czasach I Rzeczypospolitej, Warszawa.
 • Mrowcewicz, K. (1986), Poeta z cyrklem, „Twórczość”, z. 6.
 • Mrowcewicz, K. (2005). Trivium poetów polskiego baroku: klasycyzm - manieryzm - barok. Studia nad poezją XVII stulecia, Warszawa, Studia Staropolskie. Series Nova, T. 10 (66).
 • Nycz, R. (1984). Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu, Wrocław.
 • Nycz, R. (1988). Współczesne sylwy wobec literackości. W: Problemy teorii literatury, Seria 3: Prace z lat 1975-1984, [oprac.] H. Markiewicz, Wrocław.
 • Pieczyński, M. (2013). Kirke, Proteusz i ‘Lutnia rozstrojona’. O poezji eksperymentalnej późnego baroku w świetle wypowiedzi teoretycznych, Warszawa, Studia Staropolskie. Series Nova, T. 35 (91).
 • Pieczyński, M. (2013). Poetyka jako instruktaż interpretacyjny. Perspektywy wykorzystania nowożytnej wiedzy o literaturze w badaniach historycznoliterackich, „Tematy i Konteksty”, nr 3 (8).
 • Włodarski, M. (1987). Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI wieku, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17380_rr_v1i1_13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.