PL EN


Journal
2016 | 60 | 175-186
Article title

The “Mysterious” Kazlauskas: Exploring Lithuania’s Most Frequent Surname

Content
Title variants
EN
The “Mysterious” Kazlauskas: Exploring Lithuania’s Most Frequent Surname
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the most frequent surname in Lithuania - Kazlauskas. Referring to the article “Mysterious Lewandowski” by K. Skowronek (2000), an attempt has been made to account for this frequency in three various ways. First, the principles behind the quantitative structure of anthroponomasticons (Zipf’s law) and the loss of surnames (genetic drift) are discussed. Then the Slavic origin of the surname under consideration has been highlighted as a typical trait of the majority of surnames in Lithuania. In connection with this fact, it has been stressed that caution must be exercised in proposing a thesis on its origin as a translation from Lithuanian on a mass scale, since this thesis requires plentiful empirical evidence. Finally, the etymology of the name is analyzed. Morphologically it is a typical surname derived from a toponym. This supposition is additionally supported by the existence in Poland of numerous localities called Kozłów, Kozłowo or similar name; these in turn are most likely to have been derived from appellative-based personal names of their owners or inhabitants, such as Kozieł.
Journal
Year
Volume
60
Pages
175-186
Physical description
Dates
published
2016-11-15
Contributors
References
 • AntrPol - A. Cieślikowa, K. Skowronek (red.). Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku. T. 2. Kraków: Wyd. LEXIS, 2009.
 • Błaszczyk, G. (oprac.) (2009). Metryka litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Księstwo Żmudzkie 1690 r. Warszawa: Neriton–Instytut Historii PAN.
 • Boniecki, A. (1887). Poczet rodów w Wielkiém Księstwie Litewskiem w XV i XVI wieku. Warszawa: Druk. J. Bergera.
 • Hanks, P., Hodges, F. (2006). A Dictionary of First Names. Oxford–New York: Oxford University Press.
 • Kopaliński, W. (1985). Słownik mitów i tradycji kultury. Wyd. 2. Warszawa: PIW.
 • Kowalik-Kaleta, Z.,Dacewicz, L.,Raszewska-Żurek, B. (2007). Słownik najstarszych nazwisk polskich. Pochodzenie językowe nazwisk omówionych w “Historii nazwisk polskich”. T. 1. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy.
 • LPŽ - A. Vanagas, V. Maciejauskienė, M. Razmukaitė. Lietuvių pavardžių žodynas. Vilnius: Mokslas 1985, 1989.
 • Lulewicz, H. (oprac.) (2000). Metryka litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo trockie 1690 r. Warszawa: Neriton.
 • Łowmiański, H., Łowmiańska, M., Kościałkowski, S. (wyd.) (2006). Akty cechów wileńskich 1495–1759. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Maciejauskienė, V. (1991). Lietuvių pavardžių susidarymas: XVII–XVIII a. Vilnius: “Mokslas”.
 • Maciejauskienė, V. (2010). Gruzdžių pavardės: istorija ir dabartis. Lietuvos lokaliniai tyrimai, www.llt.lt/pdf/gruzdziai/gruzdziai_pavardes.pdf
 • Naruszewicz-Duchlińska, A. (2007). Nazwiska mieszkańców Komornictwa Lidzbarskiego (1500–1772). Olsztyn: UWM.
 • Rachuba, A. (oprac.) (1989). Metryka litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo wileńskie 1690 r. Warszawa: PWN.
 • Rachuba, A. (oprac.) (2001). Metryka Litewska. Księga wpisów nr 131. Warszawa: Wyd. DiG–Instytut Historii PAN.
 • Rachuba, A., Lulewicz, H. (oprac.) (2002). Metryka Litewska. Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Województwo nowogródzkie 1690 r. Warszawa: Neriton.
 • SEMot1 - Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych. Cz. 1: Odapelatywne nazwy osobowe. Oprac. A. Cieślikowa. Kraków: Wyd. Naukowe DWN, 2000.
 • SG - Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Red. F. Sulimierski, B. Chebowski, W. Walewski. T. 1–15. Warszawa: nakładem F. Sulimierskiego i W. Walewskie go, 1880–1914.
 • Shnerb, N., Maruvka, Y., Kessler, D. (2013). Lucky Names: Demography, Surnames and Chance. In: D. Wagner (ed.). Selected Lectures in Genealogy: An Introduction to Scientific Tools. Rehovot: Weizmann Institute of Science, pp. 119–144.
 • Skowronek, K. (2000). Tajemniczy Lewandowski. O etymologiach onomastycznych. Onomastica, 45, pp. 27–41.
 • Skowronek, K. (2001). Współczesne nazwisko polskie. Studium statystyczno-kognitywne. Kraków: Wyd. Naukowe DWN.
 • SSNO - Słownik staropolskich nazw osobowych. T. 1–6. Red. W. Taszycki. T. 7: Suplement. Oprac. pod kier. M. Malec. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965–1984.
 • Sykes, B. (2003). Adam’s Curse: A Future Without Men. Reading: Corgi Books.
 • Walkowiak, J. B. (2016). Survivors and Losers: Why are some surnames more frequent than others? In: Proceedings of the Third International Conference on Onomastics “Name and Naming”: Conventional/Unconventional in Onomastics. Baia Mare: Mega/Argonaut, pp. 401–412.
 • Watson, H. W., Galton, F. (1875). On the Probability of the Extinction of Families. The Journal of the Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 4, pp. 138–144.
 • Zinkevičius, Z. (1998). The History of the Lithuanian Language. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.
 • Zinkevičius, Z. (2008). Lietuvių asmenvardžiai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
 • Zinkevičius, Z. (2010). Lietuviškas paveldas Suvalkų ir Augustavo krašto Lenkijoje pavardėse. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
 • Zinkevičius, Z. (2012). Vilnijos lenkakalbių pavardės. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17651_ONOMAST_60_12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.