PL EN


Journal
2016 | 60 | 411-421
Article title

Czy onomastyka jest kobietą? Na marginesie lektur antropologicznych i onomastycznych

Content
Title variants
EN
Is Onomastics a Woman? A Comment on Anthropological and Onomastical Books
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article directly and indirectly refers to anthropological and philosophical texts which strive to discover and present the gender factor as important in the light of the humanities. The author refers to “Literackie nie-nazywanie. Onomastykon polskiej prozy współczesnej” (Literary Not-naming. Onomasticon of the modern Polish prose) by Magdalena Graf and indicates the femininity factor as a relevant one also in onomastics.
Journal
Year
Volume
60
Pages
411-421
Physical description
Dates
published
2016-11-15
Contributors
References
 • Baer, M., Kościańska, A. (2014). Antropologia i gender. Wprowadzenie. Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, 1 (20), http://zew.info.pl/files/1-14_Baer-Koscianska.pdf (dostęp: 26 II 2016).
 • Bieńkowska, M. (2013). [Rec.:] Aleksandra Derra: Kobiety (w) nauce. Problem płci we współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej, www.pol-int.org/pl/publikationen/kobiety-wnauce-problem-p-ci-we-wsp-czesnej-filozofii#r845 (dostęp: 20 II 2016).
 • Bomba, R. (b.d.). Antropologia refleksyjna. W: Encyklopedia „Epistema”, http://wiedzaiedukacja.eu/archives/71.
 • Derra, A. (2013). Kobiety (w) nauce. Problem płci we współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.
 • Graf, M. (2015). Literackie nie-nazywanie. Onomastykon polskiej prozy współczesnej. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.
 • Kałuża, A. (2006). Siostry Malinowskiego, www.instytutksiazki.pl/ksiazki-detal,literatura-polska,2310,siostry-malinowskiego.html (dostęp: 25 II 2016).
 • Kubica, G. (2006). Siostry Malinowskiego czyli Kobiety nowoczesne na początku XX wieku [...]. Kraków: Wyd. Literackie.
 • Kubica, G. (2014). Maria Czaplicka - warszawska emancypantka w centrum brytyjskiej antropologii. Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, 1 (20), s. 13–37, http://zew.info.pl/files/1-14_Kubica.pdf (dostęp: 20 II 2016).
 • Kubica, G. (2015). Maria Czaplicka - płeć, szamanizm, rasa. Biografia antropologiczna. Kraków: Wyd. Literackie.
 • Kubica, G., Majbroda, K. (2014). Wprowadzenie. W: G. Kubica, K. Majbroda (red.), Obserwatorki z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze–UWr, s. 9–21.
 • Rutkiewicz-Hanczewska, M. (2013). Genologia onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie motywacyjno-komunikatywnej. Poznań: Wyd. Poznańskie.
 • Sarnowska-Giefing, I. (2003). Od onimu do gatunku tekstu. Nazewnictwo w satyrze polskiej do 1820 roku, Poznań: Wyd. Naukowe UAM.
 • Skowronek, K. (2014). Tekstologiczny zwrot w onomastyce. Onomastica, 58, s. 363–372.
 • Szahaj, A. (1995). O tak zwanym mocnym programie socjologii wiedzy szkoły edynburskiej. Kultura Współczesna, 1–2, s. 53–67.
 • Wincławski, W. (2014). Kobiety w dziejach socjologii polskiej. W: G. Kubica, K. Majbroda (red.), Obserwatorki z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze–UWr, s. 321–342.
 • Woolf, V. (2015). Praca zawodowa kobiet. W: V. Woolf, Eseje wybrane. Przeł. M. Heydel, wybór M. Heydel, R. Sendyka. Kraków: Wyd. Karakter.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17651_ONOMAST_60_25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.