PL EN


Journal
2015 | 35 | 179-189
Article title

Płaszczyzny stylizacji językowej w dialogu filmowym

Authors
Content
Title variants
Płaszczyzny stylizacji językowej w dialogu filmowym
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents conception of research into linguistic stylization used by screenwriters. In the first part, the author discusses the theoretical assumptions. He believes that research into stylization should include three aspects: grammatical, semantic and pragmatic. Taking into account the visual context is also necessary for a full description of linguistic phenomena. In the second part of the article, the author applies the proposed method to empirical material. Archaization in a Polish horror film Wilczyca (She Wolf, 1982) is analyzed.
Journal
Year
Volume
35
Pages
179-189
Physical description
Dates
published
2015-11-26
Contributors
References
 • Antas J., 1981, Projekt metodologii badań relacji słowo-obraz w przekazie telewizyjnym, Zeszyty Pra so - znawcze XXII, 2 (88), s. 33–42.
 • Bartmiński J., 1965, Problemy archaizacji językowej, [w:] Styl i kompozycja, red. J. Trzynadlowski, Wro cław, s. 218–233.
 • Boryś W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków.
 • Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S., 2006, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.
 • Dubisz S., 1986, Stylizacja gwarowa w polskiej prozie trzydziestolecia powojennego (nurt ludowy w latach 1945–1975), Wrocław.
 • - 1991, Archaizacja w XX-wiecznej polskiej powieści historycznej o średniowieczu, Warszawa.
 • Klemensiewicz Z., 1961, Jak charakteryzować język osobniczy? [w:] idem, W kręgu języka literackiego i artystycznego, Kraków.
 • Leksykon polskich filmów fabularnych, 1997, red. J. Słodowski, Warszawa.
 • Ożdżyński J., 1994, Kontekst wizualny reporterskiej wypowiedzi unaoczniającej w radiu i telewizji, [w:] Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), red. Z. Kurzowa, W. Śliwiński, Kraków, s. 231–241.
 • Rachwał M., 1991, O przyczynach zmian systemu adresatywnego języka polskiego w XIX wieku, [w:] Język a Kultura, t. 6: Polska etykieta językowa, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław, s. 41–49.
 • Skowronek B., 2014, O nowej koncepcji badań polszczyzny medialnej, Język Polski XCIV, s. 29–36.
 • Słownik języka polskiego, 1958–1969, red. W. Doroszewski, t. 1–11, Warszawa.
 • Śliwiński W., 1984, Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym dzisiejszej polszczyzny pisanej. Opis prawidłowości, Kraków.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, 2003, red. S. Dubisz, t. 1–4, Warszawa.
 • Wielki słownik języka polskiego PAN, 2007–, red. P. Żmigrodzki, www.wsjp.pl (dostęp: 16.11.2014).
 • Wilkoń A., 1976, O języku i stylu „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza. Studia nad tekstem, Kraków–Warszawa.
 • Wojtak M., 1991,Wybrane elementy staropolskiej etykiety językowej, [w:] Język a Kultura, t. 6: Polska ety kieta językowa, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław, s. 33–40.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17651_POLON_35_14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.