PL EN


Journal
2015 | 35 | 199-207
Article title

O nazwach klubów biegowych

Authors
Content
Title variants
O nazwach klubów biegowych
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of the article is an attempt to describe the running team names: the structure and the meaning. This category of onyms is new and connected with popularity of running. A basis is the material collected during the marathons in 2014.
Journal
Year
Volume
35
Pages
199-207
Physical description
Dates
published
2015-11-26
Contributors
References
  • Anusiewicz J., Skawiński J., 2000, Słownik polszczyzny potocznej, Warszawa–Wrocław 2000.
  • SFWP: Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, red. S. Bąba, J. Liberek, Warszawa 2001.
  • NSJP: Nowy słownik języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 2005.
  • Gruchmanowa M., Walczak B. (red.), 1999, Słownik gwary miejskiej Poznania, wyd. II z suplementem, Warszawa–Poznań.
  • Rzetelska - Feleszko E. (red.), 1998, Polskie nazwy własne. Encyklopedia, Warszawa–Kraków.
  • SFJP: S. Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, t. I–II, Warszawa 1968.
  • Słownik języka polskiego PWN (dostęp online: www.sjp.pl).
  • Wielki słownik frazeologiczny PWN z przysłowiami, oprac. A. Kłosińska, E. Sobol, A. Stankiewicz, Warszawa 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17651_POLON_35_16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.