PL EN


Journal
2016 | 36 | 159-165
Article title

O metodzie badań synonimii w gwarach polskich

Authors
Content
Title variants
O metodzie badań synonimii w gwarach polskich
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article deals with the method of investigation of the synonymy in Polish dialects. The examples of dialectal synonyms are taken from the Marian Kucała “Słownik porównawczy trzech wsi małopolskich” [The comparative dictionary of three Little Poland villages], Kraków 1957, (the three villages: Więciórka – the native village of Kucała; Sidzina; Facimiech), and from the “Słownik gwar polskich” (Polish Academy of Sciences), Kraków 1977–2014 (as well as from the manuscriptal card index of this dictionary). It appears that some synonyms of the word mówić [to speak] function only in the speech community of Więciórka dialect, while other synonyms function in the larger speech communities, which contain; a) the part of Little Poland dialect; b) the whole Little Poland dialect; c) the Little Poland and Silesia dialects; d) all Polish dialects; e) all Polish dialects and Polish standard language. The conclusion: the functioning of dialectal synonyms should be investigated in the speech communities of the particular dialects, not in the dialects taken as a whole.
Journal
Year
Volume
36
Pages
159-165
Physical description
Dates
published
2019-11-25
Contributors
author
References
 • EJO, 1999: Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Polański, Wrocław.
 • Grochowski M., 1982, Zarys leksykologii i leksykografii, zagadnienia synchroniczne, Toruń.
 • Kąś J., 2011, Słownik gwary orawskiej, t. 1 i 2, Kraków.
 • Kobylińska J., 2001, Słownik gwary gorczańskiej (zagórzańskiej), Kraków.
 • Kucała M., 1957, Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich, Wrocław.
 • Kucharzyk R., 2014, Obraz kontaktów językowych w gwarze podhalańskiej (na podstawie czasowników mówienia), [w:] Język w środowisku wiejskim, gwara – społeczeństwo – kultura, red. E. Rudnicka- Fira, M. Błasiak-Tytuła, Kraków, t. 2, s. 283–295.
 • Kurzowa Z., Zgółkowa H,. 1992, Słownik minimum języka polskiego, Poznań.
 • SGP 1977–2014: Słownik gwar polskich (PAN) (A-Grochowienie), t. Źródła i t. 1, red. M. Karaś, J. Reichan, t. 2–5, red. J. Reichan, S. Urbańczyk, t. 6, red. J. Okoniowa, J. Reichan, t. 7–9, z. 1(28), red. J. Okoniowa, J. Reichan, B. Grabka; t. 1–3 Wrocław, t. 4–9 Kraków 1977–2014.
 • SGPkart: kartoteka Słownika gwar polskich PAN, znajdująca się w Zakładzie Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie.
 • SJPD 1958–1969: Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. 1–10 i Suplement, Warszawa.
 • Skorupka S., 1953, Z zagadnień leksykografii, synonimika, Poradnik Językowy 1953, z. 2, s. 7–14; z. 3, s. 17–23; z. 4, s. 21–25.
 • Skorupka S., (red.), 1968, Słownik wyrazów bliskoznacznych, Warszawa.
 • Żmigrodzki P., 1997, Mały słownik synonimów, Kraków–Warszawa.
 • Żmigrodzki P., 2005, Wprowadzenie do leksykografii polskiej, wyd. 2 uzupełnione, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17651_POLON_36_11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.