PL EN


Journal
2016 | 36 | 311-321
Article title

Frazeologia okolic Tarnowa jako dokument współcześnie używanej gwary

Authors
Content
Title variants
Frazeologia okolic Tarnowa jako dokument współcześnie używanej gwary
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents an analysis of dialectal phraseological units from Szynwałd (eastern Lesser Poland). The author presents dialectal features in groups: phonetic features, examples of dialect word formation, inflection, dialectal lexemes and differential idioms.
Journal
Year
Volume
36
Pages
311-321
Physical description
Dates
published
2019-11-25
Contributors
References
 • Czesak A., 1998, Frazeologia gwarowa – problemy i postulaty, [w:] Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Prace Wydziału I – Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii, nr 99, red. S. Gala, s. 285–293.
 • EtymSł – Sławski F., 1975–1982, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. 5, Kraków.
 • Górnowicz H., 1974, Idiomatyzmy frazeologiczne w gwarach malborskich w stosunku do języka ogólnopolskiego, Prace Filologiczne, t. 25, Warszawa, s. 397–406.
 • Krawczyk-Tyrpa A., 1988, O pewnych cechach odróżniających frazeologię gwarową od frazeologii języka literackiego (na przykładzie związków frazeologicznych z komponentem chodzić), [w:] Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, IV, red. M. Basaj, D. Rytel, Wrocław, s. 137–145.
 • Kucała M., 1957, Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich, Wrocław.
 • KSGP – kartoteka Słownika gwar polskich IJP PAN.
 • Lewicki A.M., 1976, Wprowadzenie do frazeologii syntaktycznej. Teoria zwrotu frazeologicznego, Katowice.
 • Lewicki A.M., Pajdzińska A., 2001, Frazeologia, [w:] Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, 307–326.
 • Piechnik A., 2015, Dyferencyjne ekspresywizmy gwarowe w języku małopolskich gimnazjalistów, [w:] Dialog z tradycją. Język–komunikacja–kultura, t. 3, red. R. Dźwigoł, I. Steczko, Kraków, s. 457–466.
 • Rak M., 2006, Frazeologia gwarowa w ujęciu leksykograficznym – problemy i postulaty, Język Polski LXXXVI, s. 11–19.
 • Rak M., 2007, Językowo-kulturowy obraz zwierząt utrwalony w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatrza, Kraków.
 • S – Sychta B., 1973, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. 4: U–Ž, Wrocław–Warszawa– Kraków–Gdańsk.
 • SFGD – Rak M., 2005, Słownik frazeologiczny gwary Dębna w Górach Świętokrzyskich, Kraków.
 • SFŚl – Przymuszała L., 2013, Słownik frazeologizmów i typowych połączeń wyrazowych w gwarach śląskich, Opole.
 • SGP – Słownik gwar polskich, Źródła i t. 1, red. M. Karaś, J. Reichan, t. 2–5, red. J. Reichan, S. Urbańczyk, t. 4, red. J. Okoniowa, J. Reichan, t. 7–9, red. J. Okoniowa, J. Reichan, B. Grabka, R. Kucharzyk, z. 1, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, od z. 2 Łódź, t. 3, Wrocław–Warszawa–Kraków, od t. 4 – Kraków, 1977–.
 • SGP Kar – Karłowicz Jan 1900–1911 – Słownik gwar polskich, t. 1–6, Kraków.
 • SJP Dor – Słownik języka polskiego, 1958–1969, red. W. Doroszewski, t. 1–11, Warszawa, dostępny w Internecie: http://sjp.pwn.pl/doroszewski , [dostęp: 05.09.2015].
 • SJP PWN – Słownik języka polskiego PWN on-line, http://sjp.pwn.pl/ (dostęp: 5 września 2015)
 • SW – Słownik języka polskiego, 1900–1935, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. 1–8, Warszawa.
 • Tyrpa A., 2011, Cudzoziemcy i obce kraje w dialektach polskich, Kraków.
 • Urbańczyk S., 1984, Zarys dialektologii polskiej, Warszawa.
 • Zbiór wyrażeń gwarowych zasłyszanych w Szynwałdzie, oprac. P. Zięba, S. Podraza, A. Mądel, http://www.szynwald.pl/tradycje-i-zwyczaje-w-szynwaldzie/585-wyrazy-gwarowe-z-szynwaldu (dostęp: 6 września 2015).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17651_POLON_36_21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.