PL EN


Journal
2018 | 38 | 219-232
Article title

Co zrobił ktoś, kto przekonał kogoś do czegoś? Próba analizy semantycznej

Content
Title variants
Co zrobił ktoś, kto przekonał kogoś do czegoś? Próba analizy semantycznej
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The predominant goal of this articleis to perform a semantic analysis of the notion of convincing. The initial part of the text in question is oriented towards distinguishing lexical items incorporating the przekonać verb. They are as follows: ktośa przekonał kogośb (do tego), żeby_, ktośa przekonał kogośb czymśx do czegośy, cośa przekonało kogoś do czegośb, ktośa przekonał kogośb (o tym), że_, ktośa przekonał kogośb do kogośc and ktoś przekonał się (o tym), że_. Afterwards, one of them is discussed in detail, namely - ktośa przekonał kogośb (do tego), żeby_. The analysis is proceeded by the attempt of the author to define the examined sequences.
Journal
Year
Volume
38
Pages
219-232
Physical description
Dates
published
2018-11-27
Contributors
References
 • Bogusławski A., 1976, O zasadach rejestracji jednostek języka,Poradnik Językowy 8, s. 356–364.
 • - 1988, Język w słowniku. Desiderata semantyczne do wielkiego słownika polszczyzny, Wrocław.
 • Czekańska M., 2015, Polskie czasowniki nakłaniania jako nazwy tzw. czynności perlokucyjnych, Uniwersytet Warszawski (maszynopis rozprawy doktorskiej).
 • Danielewiczowa M., 2002, Wiedza i niewiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych, Warszawa.
 • Duraj-Nowosielska I., 2007, Robić coś i coś powodować. Opozycja agentywności i kauzatywności w języku polskim, Warszawa.
 • Grochowski M., 1980, Pojęcie celu. Studia semantyczne, Wrocław.
 • - 2008, Rola dewiacji w uzasadnianiu hipotez semantycznych. Wprowadzenie do problematyki, Biuletyn PTJ LXIV, s. 25-36.
 • Marcjanik M., 1980, Czasowniki modalno-kauzatywne we współczesnej polszczyźnie. Analiza łączliwości czasowników oznaczających rozkaz, prośbę, namowę, zakaz, pozwolenie, Zielona Góra.
 • Wierzbicka A., 1969, Dociekania semantyczne, Wrocław.
 • - 1971, Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne, Warszawa.
 • - 1987, English speech act verbs. A semantic dictionary, Sydney.
 • - 2006, Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, Lublin.
 • Wołoszyn J., 2017, Czasownikowe wykładniki nakłaniania kogoś do czegoś z perspektywy semantycznej.
 • Rekonesans badawczy, LingVaria 2, s. 291–307.
 • - 2018, Nakłonić a namówić - próba analizy semantycznej, Prace Językoznawcze XX/1, s. 119–134.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17651_POLON_38_16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.