PL EN


Journal
2018 | 38 | 232-244
Article title

Kontrowersje interpretacyjne wypowiedzi typu „Nie sądzę, że p, ja to wiem.”

Content
Title variants
Kontrowersje interpretacyjne wypowiedzi typu „Nie sądzę, że p, ja to wiem.”
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of the paper are such types of utterances as Nie sądzę, że p, ja to wiem (I don t believe that p, I know it). In particular, interpretive controversies of this kind of utterances are discussed. The applied research method consists in a comparative analysis of the collected language material. Moreover, the present-ed extensive empirical material confirms the thesis that such utterances are indeed corrective. The conclu-sions from the analyses support the thesis that the classical definition of knowledge (of justified true belief) is internally contradictory due to the fact that verb wiedzieć, że_ (know that_) is defined by a non-factive verb być przekonanym, że_ (be convinced that_).
Journal
Year
Volume
38
Pages
232-244
Physical description
Dates
published
2018-11-27
Contributors
References
 • Bogusławski A., 2016, Kolejna glosa do rozważań wokół pojęcia wiedzy i jej stosunku do niealetycznych stanów mentalnych, Linguistica Copernicana 13, s. 67-86.
 • Ciecierski T., 2013, Nastawienia sądzeniowe. Wykłady z filozofii psychologii, Warszawa.
 • Danielewiczowa M., 2002, Wiedza i niewiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych, Warszawa.
 • Gettier E., 1963, Is justified true belief knowledge?, Analysis 23.6, s. 121-123.
 • Hazlett A., 2012, Factive Presupposition and the Truth Condition on Knowledge, Acta Analytica 27, nr 4, s. 461-478.
 • Kiparsky P., Kiparsky C., 1971, Fact, [in:] Semantics: An interdisciplinary reader in philosophy, linguistics and psychology, ed. by D.D. Steinberg, L.A. Jakobovits, s. 345-369.
 • Lehrer K., 2015, Theory of knowledge, Colorado.
 • Ożóg K., 1990, Leksykon metatekstowy współczesnej polszczyzny mówionej: wybrane zagadnienia, Kraków.
 • Pęzik P., 2012, Wyszukiwarka PELCRA dla danych NKJP, Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. Prze-piórkowski A., Bańko M., Górski R., Lewandowska-Tomaszczyk B., Wydawnictwo PWN.
 • Pritchard D., 2013, What is this thing called knowledge?, London-New York.
 • Walusiak E., 1999, Hierarchizacja treści i nawiązanie wewnątrztekstowe: wykładniki leksykalne, Warszawa.
 • Walusiak E., 1999, Hierarchizacja treści i nawiązanie wewnątrztekstowe: wykładniki leksykalne, Warszawa.
 • Żabowska M., 2008, Leksykalne sygnały korekty wypowiedzi, [w:] Studia o języku i stylu artystycznym, t. IV: Stylistyka a leksykologia. Związki, zależności, metody, red. K. Maćkowiak, C. Piątkowski, Zielona Góra, s. 131-141.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17651_POLON_38_7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.