PL EN


Journal
2020 | 40 |
Article title

Łacina w KorBie. Użyteczność Elektronicznego Korpusu Tekstów Polskich XVII i XVIII wieku dla filologa neolatynisty

Content
Title variants
Łacina w KorBie. Użyteczność Elektronicznego Korpusu Tekstów Polskich XVII i XVIII wieku dla filologa neolatynisty
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich z XVII i XVIII wieku (nieformalnie zwany KorBa) pod kątem jego użyteczności dla badań neolatynistycznych. Korpus zawiera ok. 0,5 mln segmentów oznakowanych jako słowa łacińskie, co pozwala na ich łatwe wyszukanie za pomocą wyszukiwarki korpusowej. W artykule opisano przykładowe badania, jakie można prowadzić na zgromadzonym w korpusie materiale, zarówno nad poszczególnymi zwrotami łacińskimi, jak i nad wzajemnymi relacjami między językiem polskim a łaciną w tekstach średniopolskich. Zostały także zaprezentowane niektóre dane zaczerpnięte z listy frekwencyjnej łacińskich form wyrazowych znajdujących się w korpusie.  
EN
The article presents the Electronic Corpus of 17th- and 18th- century Polish Texts (informally called KorBa) in terms of its usefulness for neo-Latinist research. The corpus contains approximately 0.5 million tokens annotated as Latin words, which makes them easy to find by means of the corpus search engine. The article describes examples of research that can be carried out on the material collected in the corpus, both on individual Latin phrases and on the mutual relations between the Polish language and Latin in Middle Polish texts. Some data taken from the frequency list of Latin word forms in the corpus were also presented.  
Journal
Year
Volume
40
Physical description
Dates
published
2020-12-29
Contributors
References
  • Bień, J.S. (2014). The IMPACT project Polish Ground-Truth texts as a DjVu corpus. Cognitive Studies |Études Cognitives, 14, s. 75–84. Pobrane z https://ispan.waw.pl/journals/index.php/cs-ec/article/view/cs. 2014.008/174 (4.08.2020).
  • Czerenkiewicz, M. (2015). Czy potrzeba nam dzisiaj polskiego słownika łaciny renesansowej i barokowej? Polonica, 35, s. 39–47.
  • Czerenkiewicz, M., Ryczek, W. (2013). Studia (neo)latina rediviva. Kilka uwag i postulatów odnośnie neolatynistyki. Terminus, T. 15, 3(28), s. 335–358. Pobrane z https://doi.org/10.4467/20843844TE.13.021.1578 (4.08.2020).
  • Gruszczyński, W., Adamiec, D., Bronikowska, R., Wieczorek, A. (2020). Elektroniczny Korpus Tekstów Polskich z XVII i XVIII w. – problemy teoretyczne i warsztatowe. Poradnik Językowy, 8, s. 32–51.
  • Nowak, K. (2014). Fontes Mediae et Infimae Latinitatis Polonorum. Z prac nad korpusem polskiej łaciny średniowiecznej. Polonica, 34, s. 105–114.
  • Ogrodniczuk, M., Gruszczyński, W. (2019). Connecting Data for Digital Libraries: The Library, the Dictionary and the Corpus. W: A. Jatowt, A. Maeda, S. Yeon Syn (eds.), Digital Libraries at the Crossroads of Digital Information for the Future. ICADL 2019. Lecture Notes in Computer Science, 11853, s. 125–138. Pobrane z https://doi.org/10.1007/978-3-030-34058-2_13 (2.12.2019).
  • Plezia, M., Weyssenhoff-Brożkowa, K., Rzepiela, M. (red.) (1953–). Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce. Wrocław–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
  • Skolimowska, A., Kunicki-Goldfinger, M. (2004). Łacina w polskojęzycznych diariuszach podróży. W: J. Axer (red.), Łacina jako język elit (s. 189–220). Warszawa: Wydawnictwo DiG.
  • Sondel, J. (1997). Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków. Kraków: Universitas.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.ojs-doi-10_17651_POLON_40_8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.